Archiv aktualit

BILANCE: PROFILY UMĚLCŮ ART_c-19

BILANCE: PROFILY UMĚLCŮ ART_c-19

Fb skupina ART_c-19

PROFILY UMĚLCŮ BILANCE

YOUTUBE ART_c-19: BILANCE

Galerie ART_c-19 vznikla před více než rokem 22. března 2020 jako reakce na „nouzový“ stav. Linhartova nadace již od počátku své existence dychtivě podporovala (především mladé a začínající) umělce. Proto se i nyní rozhodla založit tuto platformu a iniciovat vznik virtuální Galerie, kde by mohli umělci vystavovat, prezentovat svoji práci a vzájemně se v této těžké době podporovat.

Z prostoru otevřeného jako široká náruč pro všechny kreativce a umělce, jenž vinou karantény příšli o možnost plně prezentovat svoji tvorbu, se záhy stala svépomocná skupina, v níž dnes téměř 800 členů vystavilo na 628 (nejen) obrazů. Nutno podotknout, že toto číslo stále narůstá a denně přibývá až 5 nových příspěvků.

Je to velmi silná výpověď ze strany umělců – TVRDĚ PRACUJEME! kdekoli. kdykoli. za jakýchkoliv podmínek. zadarmo. za chleba. PROTOŽE JE TO EXISTENČNÍ NUTNOST. PROTOŽE UMĚNÍ A UMĚLCI KULTIVUJÍ SPOLEČNOST. Vždycky tomu tak bylo. Tím více se stává zneklidňující otázka (a odpověď na ni), zda je kultura doceňována tak, jak by si skutečně zasloužila? Dělají pro to vlivní lidé dost, aby byla? Jen vzpomeňte na ta otřesná vyjádření ze strany prezidenta ČR vůči umělcům…… Je to opravdu smutné.

Projekt BILANCE jako otevřená výzva k ART_c-19 přišel o rok později v březnu 2021 jako přirozená potřeba toto úžasné a rozsáhlé dílo zBILANCOVAT. Nyní se tedy můžete (v pravidelných intervalech???) těšit na portfolia umělců, kteří se OPEN CALLU zúčastnili, tj. poslali video se zodpovězenými otázkami ohledně tvorby v karanténě a života v pandemii. Těště se na úžasnou přehlídku talentů !

SLEDUJTE nás na facebooku (Linhartova nadace, ART_c-19 nebo Bilance Art), můžete se také přidat do FB skupiny ART_c-19 a nechávat si touto krásnou Galerií zpříjemňovat každý den…. ODEBÍRAT YouTube kanál s názvem Linhartova nadace ART_c-19 / BILANCE, kde budou postupně přibývat další videa dotyčných umělců…. a nebo sledovat jen webovky Linhartovy nadace, kde budou totožné a ucelené informace jako na Fcb….. Portfolia Vám také můžou chodit do emailu, pokud se přihlásíte k odběru Newsletteru dole na tomto webu….

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří ARTMAP a Culturenet za nezištnou přátelskou pomoc s propagací projektu na svých webech a prostřednictvím newsletterů.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se ptát na E: petr@linhartovanadace.cz koordinátorky projektu Lucie Pištěkové.

Jakákoli forma podpory, sdílení a propagace nás velmi potěší a pomůže.

DĚKUJEME, ŽE MILUJETE UMĚNÍ STEJNĚ JAKO MY. Plujeme na stejné lodi.

 


29/5 Sázení léčivých bylin jako podpora životního prostředí a praxe dharmy

29/5 Sázení léčivých bylin jako podpora životního prostředí a praxe dharmy

Sázení léčivých bylin jako podpora životního prostředí a praxe dharmy, v Tibet Open House, 29. května 2021, sobota
S radostí Vás zveme k účasti na setkání, které pořádáme jako symbolickou podporu životního prostředí a zároveň praktikování dharmy. Akce se bude konat ve venkovních prostorách Tibet Open House dne 29. května 2021 od 11 hodin. Léčivé rostliny mají obrovskou sílu vyvěrající z přírody, našeho životního prostředí, které díky egoistickým postojům člověka více a více chřadne. Sázení léčivek můžeme vnímat jako symbolickou podporu životního prostředí pro jeho opětovné uzdravení. S čistou motivací se mohou i takovéto malé akce stát velkou součástí naší duchovní cesty. Program: příprava místa pro sázení, přestávka na čaj, krátká modlitba, sázení léčivek, společný oběd, procházka na Petřín, meditace v plenéru na Petříně, občerstvení, debata a sdílení názorů —- závěr – věnování. Pokud bude pršet, praxe dharmy proběhne v Tibet Open House. Můžete přinést i menší občerstvení navíc (např. ovoce, zeleninu) a podělit se s ostatními.

Planting Herbs for Supporting Environment and Practicing Dharma at Tibet Open House, 29th May, SaturdayWith joy, we invite you to come and join our session dedicated to support the environment and practicing dharma. The session will be held in the courtyard of Tibet Open House on 29th May 2021 from 11 am. Herbs, those natural healers, embody a tremendous power. Their power comes from the nature, our environment, which is due to our self grasping attitudes more and more ill. Planting of the herbs can be viewed as a symbolical action to support our environment to recover again. With a pure motivation even little actions like this can become a big part of our spiritual path. Program: 1. Preparing place for the planting2. Tea break3. Short prayer for planting 4. Planting of herbs5. Lunch together6. Walk to Petrin7. Open air meditation in Petrin8. Tea, juice and snack, sharing views10. Concluding by DedicationIn case of the rain, practicing dharma will be held in the Tibet Open House. You can bring extra little snack (e.g. fruits, vegetables) to share with the other participants.


Oslava Saga Dawa 2021, Tibet Open House, středa 26.5.

Oslava Saga Dawa 2021, Tibet Open House, středa 26.5.


Srdečně Vás zveme k účasti na oslavě svátku Saga Dawa, který se spolu 
s buddhistickým obřadem (tsok) a dalším programem bude konat ve venkovních prostorách Tibet Open House dne 26. května 2021 od 17 hodin. Po dlouhé době, která nám neumožnila společná setkání, Vás opět rádi přivítáme a velmi se na Vás těšíme. Účastníci, kteří by nám chtěli pomoci, mohou přijít i před začátkem akce. 
Program: 
1) zapálení 108 svíček za mír ve světě a ukončení pandemie, 
2) rezidentní lama geshe Yeshi Gawa vysvětlí význam Saga Dawa, 
3) společné recitování pochvalné modlitby Buddhy Shakyamuniho, 
4) tsok (tsok púdža – Lama Chodpa), 
5) recitace mantry Buddhy pro ty, kteří ztratili život díky pandemii, 
6) pohoštění – tsok dary, khabse, sušenky 
7) nabídka tradičního tibetského a nepálského čaje a džusů 
Můžete donést květiny, čajové svíčky nebo jakékoliv obětní dary na oltář a taktéž malé občerstvení. V případě, že byste se chtěli zúčastnit, ale nemůžete přijít do Tibet Open House, můžete se připojit přes
Zoom (meeting ID: 438 931 3997 passcode: 108).

SAKA DAWA CELEBRATION 2021 AT TIBET OPEN HOUSE /26th MAY/ WEDNESDAY.We would like to warmly welcome everyone to join the Saga Dawa celebration with 
Tsog Offering and additional open air program which is going to be held in the courtyard 
of Tibet Open House on 26th May 2021 from 5 pm. It has been long time since we were 
unable to meet due to the lockdown restrictions, so on this auspicious day we would like to take 
this opportunity to welcome you all, and celebrate together. 
The session starts at 5 pm but participants who wish to help us, can arrive earlier. 
PROGRAM: 
1) Lighting of 108 candles for world peace and pacifying pandemic, 
2) Introduction of Saga Dawa by Geshe Yeshi Gawa, 
3) Collective reciting prayer of praise of Buddha Shakyamuni, 
4) Tsog Offering (Lama Chodpa Tsog puja), 
5) Recitation of Buddha‘s mantra for those who lost their life in pandemic crisis, 
6) Distributing Tsog offerings, Tibetan cookies and snacks, 
7) Serving traditional Tibetan and Nepali tea and cold drinks. 
You can donate flowers, candles or any offering items for the altar as well as little shareable 
Snacks to all participants. 
If you are not able to come to Tibet Open House, you can join us online on Zoom. 
*Zoom ID.438 931 3997 (PASSCODE:108) 


Vernisáž, 6.5.2021 / 13:00 - 20:00, Letohradská 10

Vernisáž, 6.5.2021 / 13:00 – 20:00, Letohradská 10

FB EVENT

https://ngodei.org/cs/domu/

DNES 6. 5. 2021

13:00 – 20:00

LETOHRADSKÁ 10, PRAHA 7, mapa

Je nám potěšením pozvat Vás na vernisážzahájení provozu naší organizaceNGO DEI, která bude sloužit jako platforma pro propagaci hongkongské kultury, galerie a co-workingový prostor. Hongkongská identita překračuje hranice, po generace je Hongkong místem, kde se Východ setkává se Západem. Na naší vernisáži se představí 5 mezinárodních fotografů– Cody WongJohn HuangTerry ChengZhou HanShunDickie Fowler, aby vyjádřili své vidění hongkongské identity. Mezitím bychom se s Vámi rádi podělili o klasické hongkongské jídlo a nápoje, a tak si s Vámi vychutnali hongkongskou kulturu. Vzhledem k pandemické situaci doporučujeme lidem, kteří mají během dne volno, aby přišli dříve, snadněji tak udržíme bezpečné prostředí.

NGO DEI (我地) je nezisková organizace se sídlem v Praze, kterou založila skupina Čechů a Hongkongců. V kantonštině 我地 znamená „My“ nebo „Moje země“. V anglickém překladu D.E.I. znamená Diversity, Equality, and Inclusion ( Diverzita, Rovnost a Inkluze).

Doufáme, že se nám podaří shromáždit lidi, kteří budou sdílet svoji kulturu a myšlenky. Doufáme, že se toto místo stane místem spolupráce pro všechny, kteří mají chuť prosazovat své názory a myšlenky.

It is our pleasure to invite you to witness our openingand the first exhibition – ‚Hong Kong Identity‘in NGO DEI, which will serve as a platform to promote Hong Kong culture, gallery and co-working space. Hong Kong Identity transcends borders, for generations, Hong Kong has been a melting pot of international culture and places where East meets West. Our opening exhibition will be representing 5 international photographers– Cody WongJohn HuangTerry ChengZhou HanShun, and Dickie Fowlerto express their vision of Hong Kong identity.

In the meantime, we would love to share classic Hong Kong food and drinks in order to enjoy Hong Kong culture with you.Due to the pandemic situation, we would advise people who are free during the day to come early, so we can maintain a safe environment.

NGO DEI (我地)is a non-profit organization based in Prague, which started by a group of Czech and Hong Kong people. In Cantonese, 我地 means ‘Us’ or ‘My Land’. In English interpretation, D.E.I. represents Diversity, Equality, and Inclusion. We hope to assemble people to share their cultures and ideas. We hope the place will become a collaborative space for everybody who has the urge to advocate their beliefs and missions.

https://www.facebook.com/events/301527051464517
https://www.facebook.com/ngodei.org