Archiv aktualit

BUDDHA 108‘

BUDDHA 108‘

Vývoj realizace projektu Linhartovy nadace přímo v Mulbekhu, Malém Tibetu, můžete sledovat ZDE v pdf.

Mnoho dalších fotografií, videí a příspěvků k tématu naleznete také na fb Buddha108 nebo FB Linhartova nadace.


Z NITRA FRANTIŠKA DRTIKOLA ještě do 17. srpna

Z NITRA FRANTIŠKA DRTIKOLA ještě do 17. srpna

Pro velký zájem prodlužujeme výstavu Františka Drtikola v Tibet Open House  ještě do 17. srpna. Zároveň připravujeme doprovodný program – promítání tématických filmů s Viliamem Poltikovičem na 18. 7. Navnadit na výstavu se můžete krátkým článkem v ArtMagazin nebo videem z vernisáže. 

Výstavu Vše z nitra tvoří nově vytvořené tisky z dochovaných a pečlivě restaurovaných zinkových desek, jež se našly v Drtikolově pozůstalosti. Původní kovové matrice, ze kterých se tisklo naposledy před téměř sto lety, byly důkladně vyčištěny a šetrně restaurovány. Pro tisk portfolia nových leptů bylo použito holandského ručního papíru a francouzských hlubotiskových barev Charbonnel. Náměty pro tato díla čerpal autor ze svých kreseb z let 1917-1919, tedy z doby 1. světové války, kdy se nemohl věnovat fotografické tvorbě.

František Drtikol (1883-1961), jeden z nejslavnějších českých fotografů, se věnoval grafické tvorbě především v první polovině 20. let minulého století. Byl mistrem starých uměleckých technik, tzv. tvárných procesů. Používal techniku ušlechtilých tisků – pigmentu, olejotisku, gumotisku, uhlotisku, bromolejotisku. Přišel také se svým vlastním reprodukčním procesem fotolitografií. Využíval nejvíce techniku leptu a litografii, známy jsou i práce vytvořené suchou jehlou a heliogravurou.

Pokud ještě stihnete na výstavu zavítat, čeká Vás krom mysticko-uměleckého požitku také překvapení v podobě POP-UP KAVÁRNY s názvem Tibet Lounge, která nabízí ledový čaj, kávu, dezerty či zmrzlinu.    

LETNÍ PROGRAM V TOH

Otevřeno: út – pá: 14:00 – 20:30 / so: 11:00 – 18:00 / Školská 693/28, Praha 1 / Zobrazit trasu


Program na červenec TIBET OPEN HOUSE

FRUTTI DI MARE / VLADIMÍR TURNER // Instalace nad křižovatkou Dlouhá-Rybná // Galerie NoD

FRUTTI DI MARE / VLADIMÍR TURNER // Instalace nad křižovatkou Dlouhá-Rybná // Galerie NoD

Vladimír Turner svou tvorbu nepojímá jako typicky individuální autorské umělecké projekty, ale spíše jako společenskou situaci či sdílenou zkušenost. Přestože se častokrát v tvůrčím procesu ocitá zcela sám, tak jak klasicky chápané umělecké dílo, tak například aktivistická akce jsou pro něj vždy svým způsobem utvářením sociálních struktur a aplikací společensko-analitických, kritických či environmentálních strategií. V posledních letech se jeho zájem posouvá od dříve akcentované urbánní tematiky spojené s problematikou městské kultury a společnosti k tématům krajiny mimo městké prostředí. „Defekty antropocénu“ pozoruje, zkoumá a komentuje prostředky současného vizuálního umění či prostřednictvím filmového jazyka. Logiku své práce obohacuje o strategie mezioborové spolupráce a všímá si například toho, jak mohou být enviromentalistické pozice inspirovány sociální a kulturní ekologií. 

Přestože jednotlivé teoretické a praktické vědy a zájmy formující oblast a zacílení Turnerovy činnosti využívají odlišné metody výzkumu a aplikací, pojí je s jeho uměleckými aktivitami společný zájem.

Vladimír Turner se mimo svou volnou (i tak převážně environmentálně a kriticky orientovanou) tvorbu věnuje práci na několika ekologických projektech různých neziskových organizací (viz například kampaň recyklujbezjedu.cz pro sdružení Arnika) .

Projekt zavěšeného objektu nad křižovatkou Dlouhá-Rybná chce vytvářet určitou strukturovanou situaci, v níž se nám před zraky diváka, návštěvníků Experimentálního prostoru NoD a náhodných kolemjdoucích, zhmotňuje v monumentální instalaci plastové „plody moře 21.stoleti“, gigantický úlovek spotřebního obalového materiálu v protrhané rybářské síti. 

Samotná instalace „Frutti di Mare“ se stává součástí rozsáhlé kampaně artikulující aktuální „plastovou krizi“, problémy recyklace a téma lidské zodpovědnosti a vztahu vůči krajině a nerostným zdrojům obživy a energie.

Projekt vzniká ve spolupráci s iniciativou Keep It Clean.

Frutti di Mare / Vladimír Turner

instalace nad křižovatkou Dlouhá-Rybná

Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1

Kurátor: Pavel Kubesa