Archiv aktualit

TÝDEN PRO KLIMA // přednáška // čt 26/9 // 19h. /

TÝDEN PRO KLIMA // přednáška // čt 26/9 // 19h. /

TIBET OPEN HOUSE // FB UDÁLOST

Klimatické nerovnosti: humanitární pomoc v čase klimatické krize

Jedna z největších nerovností současnosti je spojována se změnou klimatu. Nejvíce jsou zasaženi chudí a zranitelní lidé, kteří jsou ale za tuto klimatickou krizi nejméně odpovědní. Na základě údajů Organizace spojených národů je 1 miliarda nejchudších lidí na světě (tzn. ti, kteří žijí s méně než 1 dolarem na den) odpovědna pouze za 3 % celosvětové uhlíkové stopy. Rozvojové země nesou na svých bedrech 80 % následků klimatické změny.

Humanitární organizace CARE Česká republika a ADRA CZ pomáhají lidem zasaženým klimatickou krizí vyrovnávat se s jejími následky. Přijďte si poslechnout, jaké konkrétní příklady pomoci tyto organizace poskytují například v Etiopii, Zambii, Gruzii či Indonésii.

Své zkušenosti s vámi budou sdílet projektové koordinátorky Lenka Pešková (CARE) a Lenka Kostelecká (ADRA). Těšíme se na vás!

Akce se koná v rámci Týden pro klima.


V Divadle NoD !

V Divadle NoD !

Words of Apology je v pořadí pátý autorský projekt progresivního českého souboru Ufftenživot. Inscenace fyzického divadla, ve které nezáleží na tom, jestli se tančí nebo mluví – je to jedno. Jiří Šimek a Tanečník Jiřík navazují na předchozí spolupráci na inscenaci “NEBOJ_Aneb show tanečníka Jiříka”, aby spolu prozkoumali králičí noru pohybu, tance, slova a poezie, s cílem vytvořit prostor, ve kterém se budeme moci v klidu a bezpečně soustředit na sebe a na sebe navzájem… 

Na začátku roku 2018 začal proces vzniku této inscenace, a to díky Magdě Faltové, ředitelce organizace SIMI (Sdružení pro integraci a migraci), a jejím zkušenostem s online nenávistí. Toto setkání bylo prvním pomyslným kouskem domina, který rozpoutal řetězovou reakci, na jejímž konci je inscenace Words of Apology.  Celým procesem tvůrčí tým provázely tyto otázky: Do jaké míry formuje naše chování platforma, kterou používáme ke komunikaci? Do jaké míry nás formuje město, ve kterém žijeme? Do jaké míry nás formuje „status quo”? Tato inscenace je pokus o to, jak najít sám sebe ve světě, který vrní, pípá, vibruje a zahlcuje. Jak najít sám sebe ve světě, který nechce, abychom se soustředili.  

„Kde by se všichni měli zastavit, jdou, jdou a nikam nedojdou.” (Tanečník Jiřík)

Inscenace byla vybrána na základě rezidenční výzvy, kterou již pravidelně vypisuje Divadlo NoD pro nezávislé projekty autorského divadla. Vybraným projektům, které se posléze stávají součástí repertoáru Divadla NoD, nabízí divadlo prostory ke zkoušení a veškeré produkční, technické a propagační zázemí. 

premiéra: 7. října 2019 od 19:30
repríza: 14. listopadu 2019 

Performer/tvůrce: Tanečník Jiřík
Scéna/technika/světla: Jiří Šimek a Štěpán Hejzlar
Zvuk: William Valerián
Produkce: Ufftenživot z.s.
Podpořili: MHMP
Koproducent: Studio ALTA 
Rezidence poskytly: Rezi.dance z.s., Johan z.u., Studio ALTA a CrossAttic  

Další informace o inscenaci a tvůrcích projektu najdete na www.ufftenzivot.cz


Podzimní Program v Tibet Open House

RADOSTNÁ MOUDROST // pá 27/9 // 18h. /

RADOSTNÁ MOUDROST // pá 27/9 // 18h. /

KŘEST KNIHY A PŘEDNÁŠKA // Book launch&lecture

TIBET OPEN HOUSE // FB UDÁLOST

Omezená kapacita – zbývá 45 míst !!!

Po úspěšném vydání knihy Yongey Mingyura Rinpoche „Radost ze života“
nyní poprvé v českém překladu vychází jeho nová kniha „Radostná moudrost“.

Srdečně vás společně s Nakladatelství DharmaGaia zveme na slavnostní křest a představení knihy. Součástí večera bude přednáška Holgera Yesheho, studenta autora knihy, o moudrosti v každém z nás. Holger Yeshe následující víkend povede v Tibet Open House seminář Radost ze života 1 / Joy of Living 1, na kterém je ještě několik volných míst.

Přednáška bude v angličtině s možností tlumočení do češtiny.

Vstupné je dobrovolné, příspěvky prosím vložte do kasičky veřejné sbírky u vchodu, podpoří chod Tibet Open House. Děkujeme a těšíme se na vás.

INFORMACE O KNIZE:
Yongey Mingyur Rinpočhe – Radostná moudrost. Jak se naučit přijímat změny a nalézt svobodu

Tématem nové knihy Radostná moudrost je nadčasový a zároveň velmi aktuální problém úzkosti v našem každodenním životě. „Z perspektivy buddhismu dlouhé pětadvacet století,“ píše Mingyur Rinpočhe, „lze jakékoli období lidských dějin označit ‚věkem úzkosti‘.“ Takže co s tím uděláme? Je lepší pokusit se před tím utéct, nebo se poddat? Obě tato řešení nevyhnutelně vedou k dalším komplikacím. „Buddhismus,“ píše Mingyur Rinpočhe, „nabízí třetí možnost.“ Radostná moudrost identifikuje zdroje naší nespokojenosti, popisuje metody meditace, které nám umožní přetransformovat naše prožitky a vjemy v hlubší vhled, a aplikuje uvedené metody na běžné emocionální, tělesné a osobní problémy. Výsledkem je knížka, která je moudrá, anekdotická, zábavná, informovaná a zároveň prodchnutá autorovým neodolatelným kouzlem.

***

We are pleased to announce that after the successful publication of Yongey Mingyur Rinpoche’s book „The Joy of Life“ is now published for the first time in his Czech translation his new book „Joyful Wisdom“.

We cordially invite you, together with the DharmaGaia Publishing House, to the book launch and presentation of the book.
The evening will include a lecture by Holger Yeshe, a student of the book’s author, on wisdom in each of us. The following weekend, Holger Yeshe will lead a seminar Radost ze života 1 / Joy of Living 1 at Tibet Open House, it is still possible to register.

The lecture will be in English with the possibility of interpreting into Czech.

Admission is voluntary, we kindly ask you to put your contributions into the public collection box at the entrance; it will support the opearation of the centre. Thank you and we look forward to seeing you.

ABOUT THE BOOK
Yongey Mingyur Rinpoche – Joyful Wisdom. How to learn to accept change and find freedom.
The theme of his new book Joyful Wisdom is a timeless and very topical problem of anxiety in our daily lives. „From a twenty-five-century Buddhist perspective,“ writes Mingyur Rinpoche, „any period of human history can be described as an ‘age of anxiety‘.“ So what do we do about it? Is it better to try to escape or give in? Both of these solutions inevitably lead to further complications. „Buddhism,“ writes Mingyur Rinpoche, „offers a third option.“ Joyful wisdom identifies the sources of our dissatisfaction, describes the methods of meditation that allow us to transform our experiences and perceptions into deeper insights, and applies those methods to common emotional, physical and personal problems. The result is a book that is wise, anecdotal, entertaining, informed and at the same time imbued with the author’s irresistible charm.