Archiv aktualit

Vernisáž GET-GO GAMES, sobota 24/7 16:30, Letohradská 10

Vernisáž GET-GO GAMES, sobota 24/7 16:30, Letohradská 10

Get-go Games je samostatná výstava Friendly Liu, která se zaměřuje na dětské hry z Hongkongu 90. let. Jako hongkongská umělkyně, žijící již více než pět let v Berlíně, zobrazuje své vzpomínky na Hongkong od ilustrací až po graffiti díla. Ve výstavě Get-go Games kombinuje své interpretace s 10 originálními hongkongskými hrami, aby se podělila o kolektivní herní vzpomínky se zámořským publikem. Tyto hry přepracovala a vyzvala diváky, aby se stali jejich hráči. Prostřednictvím své kolekce se snaží probudit v dospělých hravost a zároveň si užít autentické hongkongské dětství.

Get-go Games is a solo exhibition of Friendly Liu, highlighting the child games from Hong Kong in the ’90s. As a Hong Kong artist based in Berlin for over 5 years, Friendly depicts her memories of Hong Kong from her illustrations to graffiti works. In Get-go Games, she combines her interpretations with 10 original games from Hong Kong, to share a collective game memory with audiences overseas. She redesigned these games and invited audiences to be players. By way of her collection to arouse the playfulness within adults, as well as to enjoy the authentic Hong Kong childhood.

fb EVENT

NGO DEI


Pátek 18.6. v Tibet Open House // DEN OTEVŘENÝCH MYSLÍ

Pátek 18.6. v Tibet Open House // DEN OTEVŘENÝCH MYSLÍ

https://www.facebook.com/events/471706070586218

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH MYSLÍ:
12:00-20:00: prohlídka ateliéru
14:00: slavnostní zahájení
14:30: Jamming -inkluzivní výtvarný workshop
18:00: vystoupení kapely ROMAN RADKOVIČ COLLECTIVE

Srdečně vás zveme na oficiální zahájení našeho nového projektu ART30.2. Můžete se těšit na prohlídku nového ateliéru, workshop Jamming, prezentaci tvorby podporovaných umělců a vystoupení kapely Roman Radkovič Collective.
Účelem projektu ART30.2. je podporovat umělce s nálepkou „mentální postižení“ nebo „autismus“, prezentovat jejich dílo, zprostředkovat spolupráci s dalšími umělci a podporovat jejich inkluzi do světa současného umění.
Projekt zahrnuje naše dřívější aktivity, jako jsou Jamming a Artist Statement. Nově provozujeme sdílený ateliér pro umělce s nálepkou „mentální postižení“ nebo „autismus“, Studio Barvolam.Projekt je pojmenován podle článku 30.2. Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, který zaručuje osobám se zdravotním postižením příležitost rozvíjet a využívat jejich tvůrčí, umělecký a intelektuální potenciál, a to nejen v jejich vlastní prospěch, ale také pro obohacení celé společnosti.
V rámci akce platí aktuální hygienická doporučení a vládní opatření. Prostory Studia Barvolam jsou bezbariérové.Dětí jsou vítané. Projekt je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, dále pak Hlavním městem Praha a Ministerstvem kultury České republiky.


VERNISÁŽ | PÁTEK 11. 6. od 18:30 | 1841 1941 2041 - Hong Kong the future through the past | NGO DEI / Letohradská 10, Praha 7

VERNISÁŽ | PÁTEK 11. 6. od 18:30 | 1841 1941 2041 – Hong Kong the future through the past | NGO DEI / Letohradská 10, Praha 7

FB událost

Výstava zobrazuje minulost Hongkongu s nápaditou budoucností. 180. výročí otevření Hongkongu jako přístavu (1841) – 80. výročí Hongkongské obranné války (1941) – 2041, blízká budoucnost. Globální shromáždění pro Hongkong se bude konat 12. června ve více než 15 zemích světa. Jako odpověď na tuto globální událost představuje NGO DEIhistorickou výstavu s multimediální projekcí Dereka Chana a performance Loretty Lau. Program si přeje spojit lidi a sdílet Hongkongskou kulturu a identitu.

1841 1941 2041 is an exhibition showing Hong Kong from the past through an imaginative future. From the 180th anniversary of the opening of Hong Kong as a port (1841) to the 80th anniversary of the Hong Kong Defense War(1941), and to 2041, a near-future we hesitate to imagine. A Global Rallies for Hong Kong will be held in over 15 countries across the world on 12th June. As a response to this global event, NGO DEI presents a historical exhibition with a multi-media production by Derek Chan and a performance piece by Loretta Lau. Our program wishes to link people together and inherit Hong Kong’s culture and identity.


Vysaďte bylinky pro lepší zítřek (část 2)

Vysaďte bylinky pro lepší zítřek (část 2)

Podpora prostředí a praktikování dharmy v Tibet Open House, 13. června 2021 od 11:00.

Facebook Tibet Open House

Léčivé rostliny mají obrovskou sílu vyvěrající z přírody, našeho životního prostředí, které díky egoistickým postojům člověka více a více chřadne. Sázení léčivek můžeme vnímat jako symbolickou podporu životního prostředí pro jeho opětovné uzdravení. S čistou motivací se mohou i takovéto malé akce stát velkou součástí naší duchovní cesty.  

Program:

1 příprava místa pro sázení,

2 přestávka na čaj,

3 krátká modlitba,

4 sázení léčivek,

5 společný oběd,

6 procházka na Petřín,

7 meditace v plenéru na Petříně,

8 občerstvení, debata a sdílení názorů

9 na závěr meditace za všeobecný mír.

Budeme vděční, pokud si můžete přinést nějaké další občerstvení: jídlo, o které se můžete podělit s dalšími účastníky,
________________________________________

Plant Herbs for better tomorrow. ( Part II)

Planting Herbs for Supporting Environment and Practicing Dharma at Tibet Open House, 13th July, Sunday.

With joy, we invite you once again and join our 2nd session dedicated to support the environment and practicing dharma. The session will be held in the courtyard of Tibet Open House on 13th July 2021 from 11 am.

Herbs, those natural healers, embody a tremendous power. Their power comes from the nature, our environment, which is due to our self grasping attitudes more and more ill. Planting of the herbs can be viewed as a symbolical action to support our environment to recover again. With a pure motivation even little actions like this can become a big part of our spiritual path.

Program:

1. Preparing place for the planting

2. Tea break

3. Short prayer for planting

4. Planting of herbs

5. Lunch together

6. Walk to Petrin

7. Open air meditation in Petrin

8. Tea, juice and snack, sharing views

10. Concluding by Dedication

In case of the rain, practicing dharma will be held in the Tibet Open House.

You can bring extra little snack (e.g. fruits, vegeta) share with the other participants 🙏