Pátek 18.6. v Tibet Open House // DEN OTEVŘENÝCH MYSLÍ


Pátek 18.6. v Tibet Open House // DEN OTEVŘENÝCH MYSLÍ

https://www.facebook.com/events/471706070586218

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH MYSLÍ:
12:00-20:00: prohlídka ateliéru
14:00: slavnostní zahájení
14:30: Jamming -inkluzivní výtvarný workshop
18:00: vystoupení kapely ROMAN RADKOVIČ COLLECTIVE

Srdečně vás zveme na oficiální zahájení našeho nového projektu ART30.2. Můžete se těšit na prohlídku nového ateliéru, workshop Jamming, prezentaci tvorby podporovaných umělců a vystoupení kapely Roman Radkovič Collective.
Účelem projektu ART30.2. je podporovat umělce s nálepkou „mentální postižení“ nebo „autismus“, prezentovat jejich dílo, zprostředkovat spolupráci s dalšími umělci a podporovat jejich inkluzi do světa současného umění.
Projekt zahrnuje naše dřívější aktivity, jako jsou Jamming a Artist Statement. Nově provozujeme sdílený ateliér pro umělce s nálepkou „mentální postižení“ nebo „autismus“, Studio Barvolam.Projekt je pojmenován podle článku 30.2. Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, který zaručuje osobám se zdravotním postižením příležitost rozvíjet a využívat jejich tvůrčí, umělecký a intelektuální potenciál, a to nejen v jejich vlastní prospěch, ale také pro obohacení celé společnosti.
V rámci akce platí aktuální hygienická doporučení a vládní opatření. Prostory Studia Barvolam jsou bezbariérové.Dětí jsou vítané. Projekt je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, dále pak Hlavním městem Praha a Ministerstvem kultury České republiky.