„Byť na jeden jediný den…“


„Byť na jeden jediný den…“

Výstava fotografií v Tibet Open House, Praha//
20.7. – 30.9. 2020
Otevírací doba: Pondělí – pátek 13 – 18 hodin

První setkání Václava Havla s Jeho Svatostí Dalajlamou
ve fotografiích Stanislava Doležala.

Výstava je naším darem Jeho Svatosti 14. tibetskému Dalajlamovi k 85. narozeninám, které oslavil 6. července 2020 a připomenutí výročí 30 let od jeho první návštevy Československa.

Dalajlamova návštěva v české společnosti zvedla téma dodržování práva na svobodu a otevřela prostor pro svobodné vyjadřování. Setkání Dalajlamy s jeho příznivci probíhala na různých místech Prahy a výstava fotografií Stanislava Doležala, včetně textů tehdejšího Havlova tajemníka Saši Neumana, zachycuje spontánní atmosféru těchto okamžiků a je unikátním svědectvím o mimořádné události našich novodobých dějin.

www.tibetopenhouse.cz
www.nakladatelstvisvet.com
www.linhartovanadace.cz


IF ONLY FOR A SINGLE DAY…
First meeting of Václav Havel and H. H. Dalai Lama
as photografed by Stanislav DoležalThe exhibition is our gift to His Holiness, the 14th Tibetan Dalai Lama for his 85th birthday, which is on July 6, 2020 and reminder of a 30 years anniversary since his first visit of Czechoslovakia. The exhibition will be displayed till September 30.
Opening hours:
Monday – Friday 1 – 6 pm

The Dalai Lama’s visit to Czech society raised the issue of respect for the right to liberty and opened up space for free expression. The meeting of the Dalai Lama with his sympathizers took place in various parts of Prague and the exhibition of photographs by Stanislav Doležal, including texts by the then Havel secretary Saša Neuman, captures the spontaneous atmosphere of these moments and is a unique testimony to the extraordinary events of our modern history.


www.tibetopenhouse.cz
www.nakladatelstvisvet.com