RADOSTNÁ MOUDROST // pá 27/9 // 18h. /


RADOSTNÁ MOUDROST // pá 27/9 // 18h. /

KŘEST KNIHY A PŘEDNÁŠKA // Book launch&lecture

TIBET OPEN HOUSE // FB UDÁLOST

Omezená kapacita – zbývá 45 míst !!!

Po úspěšném vydání knihy Yongey Mingyura Rinpoche „Radost ze života“
nyní poprvé v českém překladu vychází jeho nová kniha „Radostná moudrost“.

Srdečně vás společně s Nakladatelství DharmaGaia zveme na slavnostní křest a představení knihy. Součástí večera bude přednáška Holgera Yesheho, studenta autora knihy, o moudrosti v každém z nás. Holger Yeshe následující víkend povede v Tibet Open House seminář Radost ze života 1 / Joy of Living 1, na kterém je ještě několik volných míst.

Přednáška bude v angličtině s možností tlumočení do češtiny.

Vstupné je dobrovolné, příspěvky prosím vložte do kasičky veřejné sbírky u vchodu, podpoří chod Tibet Open House. Děkujeme a těšíme se na vás.

INFORMACE O KNIZE:
Yongey Mingyur Rinpočhe – Radostná moudrost. Jak se naučit přijímat změny a nalézt svobodu

Tématem nové knihy Radostná moudrost je nadčasový a zároveň velmi aktuální problém úzkosti v našem každodenním životě. „Z perspektivy buddhismu dlouhé pětadvacet století,“ píše Mingyur Rinpočhe, „lze jakékoli období lidských dějin označit ‚věkem úzkosti‘.“ Takže co s tím uděláme? Je lepší pokusit se před tím utéct, nebo se poddat? Obě tato řešení nevyhnutelně vedou k dalším komplikacím. „Buddhismus,“ píše Mingyur Rinpočhe, „nabízí třetí možnost.“ Radostná moudrost identifikuje zdroje naší nespokojenosti, popisuje metody meditace, které nám umožní přetransformovat naše prožitky a vjemy v hlubší vhled, a aplikuje uvedené metody na běžné emocionální, tělesné a osobní problémy. Výsledkem je knížka, která je moudrá, anekdotická, zábavná, informovaná a zároveň prodchnutá autorovým neodolatelným kouzlem.

***

We are pleased to announce that after the successful publication of Yongey Mingyur Rinpoche’s book „The Joy of Life“ is now published for the first time in his Czech translation his new book „Joyful Wisdom“.

We cordially invite you, together with the DharmaGaia Publishing House, to the book launch and presentation of the book.
The evening will include a lecture by Holger Yeshe, a student of the book’s author, on wisdom in each of us. The following weekend, Holger Yeshe will lead a seminar Radost ze života 1 / Joy of Living 1 at Tibet Open House, it is still possible to register.

The lecture will be in English with the possibility of interpreting into Czech.

Admission is voluntary, we kindly ask you to put your contributions into the public collection box at the entrance; it will support the opearation of the centre. Thank you and we look forward to seeing you.

ABOUT THE BOOK
Yongey Mingyur Rinpoche – Joyful Wisdom. How to learn to accept change and find freedom.
The theme of his new book Joyful Wisdom is a timeless and very topical problem of anxiety in our daily lives. „From a twenty-five-century Buddhist perspective,“ writes Mingyur Rinpoche, „any period of human history can be described as an ‘age of anxiety‘.“ So what do we do about it? Is it better to try to escape or give in? Both of these solutions inevitably lead to further complications. „Buddhism,“ writes Mingyur Rinpoche, „offers a third option.“ Joyful wisdom identifies the sources of our dissatisfaction, describes the methods of meditation that allow us to transform our experiences and perceptions into deeper insights, and applies those methods to common emotional, physical and personal problems. The result is a book that is wise, anecdotal, entertaining, informed and at the same time imbued with the author’s irresistible charm.