RADOST ZE ŽIVOTA so 28 – ne 29/9


RADOST ZE ŽIVOTA so 28 – ne 29/9

workshop – Zklidnění mysli –

TIBET OPEN HOUSE // tergar.org // FB UDÁLOST

Společně se naučíme, jak rozvíjení bdělosti může přinést klid do naší mysli a radost do našeho srdce. Workshop povede instruktor meditační komunity Tergar, Holger Yeshe, na základě učení meditačního mistra Yongey Mingyur Rinpočheho. Během dvou dnů prozkoumáme naše prožívání skrze praxi bdělého vědomí a naučíme se, jak využít tělo, smyslové vnímání, myšlenky, emoce a vědomí samotné jaké podporu meditace.

Kdo se může účastnit:
– naprostí začátečníci, pro které bude seminář srozumitelným úvodem do meditace
– zkušení meditující, pro které bude inspirací pro stávající praxi
– doporučené i pro ty, co už se semináře v minulosti účastnili

Workshop bude veden v angličtině s překladem do českého jazyka.

Doporučený příspěvek za víkend je 1200 Kč (ale obtížná finanční situace by neměla být překážkou účasti).

Registrujte se, prosím, zasláním emailu na adresu prague@tergar.org

Při registraci uveďte, jestli budete potřebovat překlad do češtiny.

Na tento víkendový seminář bude s největší pravděpodobností na jaře 2020 navazovat workshop Radosti ze života 2. úrovně – Otevírání srdce.

Těšíme se na vás!

We are happy to invite you to a weekend meditation workshop Joy of Living 1 – Calming the mind.

Together, we will learn how cultivating awareness can help create peaceful mind and joyful heart. The workshop will be lead by Tergar instructor, Holger Yeshe, based on the teachings of a meditation master Yongey Mingyur Rinpoche. Over the course of couple days, we will explore our experience with mindful awareness, learning how to use the body, sensory experiences, thoughts, emotions and even awareness itself as support to our meditation.

Who can attend:
– complete beginners as a comprehensive way to start their meditation practice
– experienced meditators as an inspiration for their existing practice
– also recommended for those who already attended JOL 1 or 2 in the past

Workshop will be lead in English with Czech translation.

Suggested donation for the weekend is 1200 CZK (difficult financial situation should not be an obstacle for attending).

Please register by emailing to prague@tergar.org

This weekend seminar will be followed by a Joy of Living 2 – Opening the heart workshop in the spring 2019.

We are looking forwards to seeing you!

Více informací o Tergaru/More information about Tergar