EFFE novinky


EFFE novinky

Spuštění přihlášek na EFFE 2019 – 2020

Organizace EFA, pořádající ocenění kvality EFFE, již spustila přihlášky pro EFFE Label 2019 – 2020. Festivaly, které získaly známku kvality EFFE 2017 – 2018 se mohou snadno zaregistrovat skrze portál FestivalFinder.eu a pouze případně upravit informace z minulých let.
Festivaly bude hodnotit mezinárodní porota, která nominuje 3 profesionály z konkrétní umělecké oblasti. Jeden bude z dané země, kde se festival odehrává, další dva pak budou přiřazeni náhodně vzhledem k jejich oboru.
Přihlášky je možné podávat do února 2019.


Nový administrátor pro ČR

Administraci celého EFFE programu v ČR přebírá po dvou letech, kdy se o program starala Linhartova nadace, platforma pro vzdělávání a osvětu v oblasti financování a ekonomiky kultury Culture Matters. S dotazy na další průběh a náplň celého programu EFFE se můžete obracet na Danielu Zarodňanskou na e-mailu: jsme@culturematters.cz, která zodpoví i vaše dotazy ohledně dalšího kola přihlášek pro roky 2019 – 2020.

EFFE online portál

V listopadu byl spuštěn dlouho očekávaný online portál www.festivalfinder.eu sdružující festivaly i organizátory napříč Evropou. Cílem je zmapování všech uměleckých festivalů v Evropě a zvýšení tak dosahu značky EFFE.

Nový portál nabídne přehled všech festivalů v Evropě. Bude sloužit jako marketingový nástroj k propagaci festivalů a nabídne snadné vyhledávání pro návštěvníky z celého světa. Poslouží jako efektivní přehled o festivalech na místní, národní a mezinárodní úrovni. Festivaly, které mají značku EFFE 2017 – 2018 budou na portál registrovány automaticky, jen budou vyzváni k aktualizaci svých informací. První rok je pro ně zdarma, neplatí žádný poplatek. Během registrace mohou festivaly zatrhnout možnost žádat o značku EFFE 2019-2020.