2. ročník festivalu Zóna demokracie


2. ročník festivalu Zóna demokracie

4. – 6. 10. 2018

Festival Zóna demokracie vznikl v roce 2017 jako reakce na aktuální společenské dění. Jeho cílem je obnova a budování zdravé občanské společnosti a posílení vztahů mezi uměním a demokracií.

Účastníci 2. ročníku Zóny demokracie se mohou těšit na politické a dokumentární divadlo, hudební vystoupení, vernisáže výstav a rukodělné workshopy. Cílem projektu je představit divákům současné angažované a politické umění a vytvořit tak prostor pro otevřenou diskuzi nad závažnými společenskými tématy v neformálním a netradičním prostředí.

Oproti loňskému ročníku, kdy jsme se zaměřovali především na mladé publikum, se letos chceme zaměřit na opačné divácké spektrum, a to na seniory. V České republice je podle posledního sčítání obyvatel přes 1, 6 mil. lidí ve věku 65+, což je více než 16 % populace. Jakmile se však do důchodového věku dostane silná populační vlna tzv. „Husákových dětí“ (děti narozené během 70. let 20. století), bude v ČR skupina seniorů tvořit až 1/3 obyvatelstva. Právě proto je potřeba zaměřit se na práci se staršími lidmi co nejdříve. Se stářím souvisí i fenomén osamění a pocit neužitečnosti – senioři přitom touží předat své celoživotní zkušenosti a pomoci mladší generaci. Se seniory chceme pracovat nejen jako s (pasivními) diváky, ale také je hodláme zapojit do aktivního festivalového dění. Bude tak docházet ke vzájemné generační výměně, která je v každé komunitě velmi potřebná a obohacující.

Zóna demokracie probíhá jako součást Festivalu demokracie v rámci Fóra 2000.

PROGRAM:

čtvrtek 4. 10.

18:00 Společné šití české státní vlajky se Zašívárnou, kavárna NoD
V Zašívárně vznikají originální vzory, které Hanka se Šárkou, designérky ze Zašívárny, zpracovávají tradičními technikami. Můžete si je sami udělat s jejich tvořicími sadami nebo si je nechat vyrobit od vyšívacích babiček. Společně s nimi budeme na festivalu tvořit – šít, vyšívat, háčkovat či plést – velkou státní vlajku. Ze zbytků látek, vln a přízí vytvoříme společnými silami českou státní vlajku, která bude na konci festivalu vystavena v prostorách kavárny NoD. Workshop je určen pro kohokoliv, kdo chce přiložit ruku ke společnému dílu a chce strávit čas ve společnosti příjemných dam z řad vyšívacích babiček ze Zašívárny.

19:30 Divadlo Feste: Václav Havel – Moc bezmocných, Experimentální prostor NoD a přilehlá veřejná prostranství

Inscenace se neodehrává v divadelních budovách, nýbrž ve veřejném prostoru měst. Vzniká vždy nová, původní verze, která pracuje s charakterem veřejného prostoru daného místa. Stejně tak vždy znovu připravujeme sekundární textové a audiovizuální materiály, hledáme takové, které souvisejí s osobou a dílem Václava Havla v kontextu místa či města.

Na základě vydání Charty 77 je Václav Havel vzat do vazby, najejíž podmínky, jak sám později doznává, nebyl připraven. Přesvšechny snahy udržet svoje tělo i duši v kondici (z diářevyplývá, že Havel hodně cvičí, učí se anglicky a čte) v němvazba stále více vyvolává paniku a úzkost.

Své situaci vězně nerozumí, je znát, že variantu odebrání svobody a pobytu ve vězeňském zařízení dříve dostatečně nepromýšlel.

Kritický moment přichází 6. dubna 1977, kdy ve stresu nabízí prokurátorovi výměnou za propuštění záruky „slušného chování“.

Selhání, jehož se dopustil, popření svých dosavadních zásad a principů, jež artikuloval, nastartovaly v Havlově svědomí energii, která jej přinutila k zevrubné reflexi, k hlubokému promyšlení disidentství a krizové existenciální situace, do níž ho postavil samopohyb politického systému. Pokoušel se uvažovat nad možnostmi bezmocného jedince, rozhodne-li se svému zotročení vzepřít. Zároveň byl skutečně rychle z vazby propuštěn.

Z potřeby vykoupit se, znovu se narovnat, vypořádat se se systémem znovu a lépe, použije Havel pracovní text pro plánovaný česko-polský sborník jako záminku k vytvoření rozsáhlé eseje o možnostech bezmocných.

pátek 5. 10.

18:00 Společné šití české státní vlajky se Zašívárnou, kavárna NoD

20:00 Jan Strýček & kol: Sedm kostek cukru, Divadlo NoD
Drama pro dva herce o povaze svobody, hrdinství a osobní zodpovědnosti.

Kdy přichází vhodná doba na to začít bránit svobodu? A jak člověk zjistí, jestli se k tomu hodí? Nejhorší zlo, bez ohledu na to, jaký je rok, je plíživé zlo, takové, které roste potichu a nenápadně a když si konečně uvědomíme, jak je nebezpečné, už je příliš pozdě začít s ním bojovat. Příběh inspirovaný životem politického vězně, Josefa Černohorského, a našimi vlastními životy…

Námět a scénografie: Tereza Černá
Režie: Jan Strýček
Dramaturgie: Tereza Pavelková
Produkce: Nadan Pojer
Foto: Nadan Pojer
Hrají: Vojtěch Hříbek / Václav Zimmermann a Marta Sobotková

Inscenace vznikla za pomoci Státního fondu kultury a DAMU pod symbolickou záštitou Ústavu pro studium totalitních režimů a Mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D.

sobota 6. 10.

Celodenní doprovodný hudební program konference Nadace Forum 2000 – Festival demokracie na Náměstí Republiky.

11:15 Bohnická divadelní společnost
Volná otevřená formace lidí s širokou škálou zkušeností, názorů a postřehů, lidí s různými stupni a diagnózami „nemoci“. Jádro experimentálního souboru tvoří profesionální divadelníci a psychiatričtí pacienti-herci. Společnost doplňují studenti, terapeuti, lektoři, přátelé a sympatizanti.

12:15 Nyaradzo Mashayamombe
Nyaradzo Mashayamombe založila a řídí organizaci Tag A Life International Trust (TaLI), která se zasazuje o ženská práva a demokracii v Zimbabwe.

13:00 Sametové posvícení
Sametové posvícení je každoroční satirický průvod pořádaný na svátek 17. Listopadu. Jeho cílem je kriticky komentovat stav společnosti a demokracie optikou občanských iniciativ, zejména studentů, kteří se pro ten účel propojují s výtvarníky, dramaturgy a hudebníky, aby uměleckou formou ztvárnili ožehavá témata, jimiž se zabývají.

13:30 HAKA! NEW ZELAND
Whakaari Rotorua je Maorská kulturní skupina z Nového Zélandu. Jejich posláním je připomenout všem společnostem na světě jejich svobodu, a právo za boj o svoji nezávislost, kterou mnozí lidé považují za samozřejmost v dnešní době. Whakaari Rotoru ukazuje tento příklad díky své silné energii vycházející z hudby, tance a mnoha historických přednášek. Haka je tradiční maorský tanec, který se stal celosvětově známým především díky předzápasovým rituálům novozélandského ragbyového týmu. Haka znamená otevřít Vaši mysl, duši, srdce a energii a dodat kuráž sám sobě i ostatním.

1914:00 The Turpentine Ray (US/UK/CZ)
Styl, kterým hraje The Turpentine Ray, bývá označován za „folk hraný v turbínové hale“ nebo „blackgrass“. The Turpentine Ray míchá folk, country spolu s vlastní směsí chaosu rotujícího kolem kytary, banja, violoncella, dobra a bubnů.

15:00 Flogování – čtení autorských textů
Flog.cz je webová doména, která funguje jako zprostředkovatel a sjednotitel mladé české kulturní scény. Klademe si za cíl uvést literaturu a umění opět do módy, kam bezpochyby patří. Píšeme povídky a básně o našich pocitech a událostech, které nás zaujaly, nebo vymýšlíme náměty jinde neviděné.

16:00 Rozhovory se zajímavými lidmi
Jiří Kolda
Jiří Kolda se narodil 24. 3. 1942 v Prostějově, v roce 1947 se s rodiči přestěhoval do Prahy. Otec odmítl vstoupit do komunistické strany. Kvůli svému původu měl problémy s přijetím na VŠ, nakonec vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. V noci z 24. na 25. Srpna 1968, během okupace Československa sovětskými vojsky, měl noční službu na dispečinku. Ministerstvo obsadili sovětští vojáci, hledali zbraně. Nešťastnou vypálil jeden voják na Koldu dávku ze samopalu. Sovětští vojáci ho pak odvezli do parku  Stromovka, kde jej nechali několik hodin bez pomoci. Až když se po Koldovi začali ráno shánět kolegové z ministerstva, ošetřili ho v polní nemocnici a dovolili, aby pro něj přijela česká sanitka. Utrpěl těžká zranění, jedna kulka minula srdce o centimetr. Kvůli zanedbané lékařské péči se s následky potýká celý život.

Alexej Kelin
Alexej Kelin se narodil 5. září 1942 v Pelhřimově, české emigrantce narozené na Ukrajině, a potomkovi donských kozáků. Jeho otec bojoval v občanské válce na straně bílých, byl vybrán v rámci tzv. Masarykovy ruské pomocné akce, vystudoval LF UK, pracoval jako lékař v Hradci Králové, Hořepníku a Želivě poblíž Pelhřimova. Alexej Kelin vystudoval elektrotechnickou fakultu, pracoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací a je spoluautorem několika patentů. Jeho bratr v roce 1968 emigroval do Německa, Alexej Kelin se z dočasné emigrace vrátil kvůli rodičům. S pomocí v Německu založené NTS (Narodno-trudovoj sojuz) pomáhal pašovat tiskoviny do SSSR. Po roce 1968 byl pod dohledem StB. Pracoval jako požární technik a po roce 1989 jako personální ředitel v Českých radiokomunikacích. V druhé polovině 90. let byl předsedou Rady vlády pro národnostní menšiny.

Carolina Dutca
Carolina Dutca je dokumentaristka a vizuální umělkyně. Ve svým dlouhodobých projektech se zaměřuje na lidská práva.
Narodila se v roce 1995 v Transnistrii, dnes Moldavské republice. Nejprve studovala medicínu, později ji zlákalo umění a dokumentární tvorba.
Většina jejích uměleckých projektů je hluboce osobní – reflektují její vlastní zkušenost s diskriminací, domácím násilím, xenofobií, feminismem a zarytými sociálními a kulturními stereotypy.
www.dutcarolina.tilda.ws

17:30 Lukáš Venclík – Stand up
Lukáš Venclík má na kontě přes dvě stovky improvizačních představení, která odehrál, odpískal nebo odmoderoval – po celé ČR i ve Francii, Švýcarsku, a Polsku. Věnuje se aplikaci divadelní improvizace pro osobní rozvoj, trénink týmové spolupráce a rozvoj aktivity.

18:00 Acute Dose (CZ)
Acute Dose je brněnská post-popová hudební skupina.

19:15 hudební překvapení

20:30 Bratři (CZ)
Kapela z malé obce Zrnětín, která vystupuje na české scéně country&bluegrassové muziky o roku 2003. Pohybují se na rozhraní country a bluegrassu, které je doplněno jódlováním. Vydali 3 CD, přičemž 1. Je live záznam z prvního vystoupení.