Tibet Open House

  • Duše Východu v srdci Evropy

Tibet Open House je dlouholetý projekt Linhartovy nadace, pod jehož hlavičkou jsou realizovány aktivity jak přímo v Indii, tak v České republice. Od roku 2017 probíhají v TOH vzdělávací, výstavní a spirituální programy zaměřené na podporu vzájemné kulturní výměny.

V prostoru Tibet Open House se uskutečňuje řada přednášek, výstav, lekcí, workshopů a kulturních akcí představujících tibetské tradice, učení, filosofii a umění.

Zásadní význam pro veškeré dění v Tibet Open House má pokračující působení rezidentního lámy Geshe Yeshiho Gawy (od 2017), který je hlavním učitelem a duchovním hybatelem všech probíhajících aktivit. Tento tibetský mnich a učenec narozený v Tibetu a vzdělaný v Indii, kde byl jedním z životopisců J. S. dalajlamy, vedl pravidelné lekce tibetského jazyka a kurzy filosofie a meditace.

V roce 2018 se podařilo stabilizovat programové zaměření TOH. Aktivity dharmy – učení – podpořila řada nových významných zahraničních hostů. Novým programovým tématem se stala tradiční tibetská medicína. Aktivity v oblasti propagace rozšířily množství zájemců a stálých podporovatelů Tibet Open House.

WEB: https://www.tibetopenhouse.cz

FB TOH

Pravidelné vzdělávací aktivity a kurzy

Tibet Open House navázal na tradici pořádání řady vlastních i externích vzdělávacích akcí, které zahrnovaly pravidelné i mimořádné kurzy. Základem těchto aktivit jsou pravidelné kurzy rezidenčního lámy Geshe Yeshi Gawy, který zájemcům nabízí lekce tibetštiny 3 různých stupňů pokročilosti, kurz Buddhistické filosofie a cvičení mysli, Ngodro – každodenní buddhistické cvičení a kurz meditace Mindfulness. V pondělí se pravidelně konají také Otevřená setkání, kdy s ním mohou lidé konzultovat svá osobní témata. Probíhají také kurzy externích lektorů – například Hatha jóga, Asthanga jóga, Lojonh, Tergar Meditace a cvičení Čchi-kung – 8 brokátů. Celkem se uskutečnilo 440 lekcí, kterých se účastnilo přes tisíc lidí.

Dharma – učení

Oblast dharmy Tibet Open House naplňuje díky přítomnosti řady autentických osobností – tibetských mnichů a učenců nebo jiných odborníků na meditaci či práci s našim vědomím, kteří návštěvníkům svých seminářů a přednášek zprostředkovávají tibetské učení a filosofii. V roce 2018 zde přednášeli učitelé: Erang Rinpočhe, Chamtrul Rinpočhe, Sungtrul Rinpočhe, Sangyum Kamal Rinpočhe, Tulku Dakpa Rinpočhe, Chime Gyaltsen Rinpočhe, Dr. Tenzin Jangdön, Holgar Yeshe, Dolpo Tulku Rinpočhe, Yongey Mingyur Rinpočhe, Elio Guarisco a Nida Chenagtsang.

Výstavy a kulturní akce

Tibet Open House se stal tradičním místem, kde se daří představovat unikátní kulturní projekty a výstavy, které zprostředkovávají tibetské umění a kulturu českému publiku. Patří mezi ně výstavy obrazů a fotografií, charitativní večery, křesty knih, odborné diskuse, komunitní večery, přednášky, promítání filmů a řada hudebních vystoupení.

Uskutečnily se například tyto akce a výstavy: Anna Dzurenda, výstava dětský kreseb v rámci projektu Vlajka pro Tibet, akce spojené s One World festival, Festival pro Tibet, výstava obrazů Moniky a Marty Abbott, Nezapomeň – výstava s tématikou migrace, Antonio Cossa – fotografie z Indie, Sochy Kavan, křest publikace nakladatelství Taschen – Murals of Tibet a posledního románu spisovatele Juana Brauna, výstava fotografií Tseringa Topgyala Exiled Children of Tibet, výstava fotografií Dalajlámovy děti realizovaná ve spolupráci se spolkem Lungta, promítání filmů Viliama Poltikoviče a další. Nejnovější a aktuální výstavou jsou grafiky Františka Drtikola vystavené pod názvem Vše z nitra.

Umělecké rezidence

Spolupracovali jsme na unikátním projektu s uměleckou rezidencí v Dharamsale, Indii, kde žijí v exilu tibetští současní umělci. Dva z nich byli pozváni do Prahy, kde dva měsíce tvořili a inspirovali se českou kulturou. Během jejich pobytu byly uspořádány dvě výstavy: „Tibetské děti v exilu“ fotografa Tseringa Topgyala a výstava maleb a kaligrafií „Vzpomínky: Můj domov ve fragmentech“ výtvarníka Sodhona.

Tibetská medicína

Tradiční tibetská medicína je tématem, které v roce 2018 přilákalo do Tibet Open House další zájemce o zdravý životní styl. Léčivým bylinám, netradičním medicínským postupům a jejich duchovnímu rozměru se ve svých přednáškách, workshopech a ukázkách léčebné praxe věnovali v rámci cyklu Sowa Rigpa zahraniční hosté Mudr. Darima Balzhinimaeva z Burjatska, Franz Reichle ze Švýcarska, Roman Nenadl z Čech. Speciálními hosty dále byli Dr. Arbuzov z Ruska a Alain Beauregard z Kanady.

Svátky a festivaly

Pravidelné oslavy u příležitosti významných tibetských svátků se v roce 2018 staly příležitostí k setkání mnoha příznivců a obdivovatelů Tibetu a ctitelů jeho tradic. V únoru jsme oslavili Losar – tibetský Nový rok, Čhotrul Dučhe – první úplněk nového lunárního roku (Den zázraků), v březnu Den Tibetu, v červnu Saga Dawa – svátek narození, osvícení a odchodu do nirvány Buddhy Šákjamuniho, v červenci pak narození J. S. dalajlámy, svátek kola Dharmy – Čokchor Dučhen, v listopadu Lhabab Dučchen – oslavu Sestoupení z Nebes, v prosinci připomínku udělení Nobelovy ceny míru J. S. dalajlámovi. Oslavy byly provázeny řadou tibetských ceremonií a rituálů, které vedl rezidenční mnich Geshe Yeshi Gawa.

Hostili jsme, spolupráce

Tibet Open House v roce 2018 nabízel svůj prostor svým partnerům a hostům pro realizaci jejich kulturních a vzdělávacích programů určených široké veřejnosti. V rámci festivalu Jeden svět zde vzniklo divácké centrum a uskutečnila se výstava a řada přednášek a koncertů. Bylo možné u nás navštívit některé akce doprovodného program v rámci festivalu Prague Pride a festivalu Nezapomeň.

Uskutečnila se také řada akcí, kdy Tibet Open House hostoval v rámci akcí jiných pořadatelů. Patřil mezi ně Himalájský den v Náprstkově muzeu, letní retreat ve Všenorské gompě, diskusní večer v rámci festivalu Jeden svět, účast na „Projekt Migration“, přednáška pro Pražské humanitní gymnázium nebo výstava tibetských fotografií v rámci konference Forum 2000.