Podpora pracovníků v uměleckých oborech do 30 let

Tento program podporuje mladé a začínající profesionály v uměleckých odvětvích.

 

Z programu jsme zatím podpořili tyto projekty:

Návrh a zpracování narozeninového loga Linhartovy nadace

Linhartova nadace vypsala na konci roku 2016 otevřenou soutěž pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol s uměleckým zaměřením a mladé designéry do 30 let na úpravu svého současného loga k příležitosti 30. výročí nadace. Z této soutěže vzešlo vítězné logo autora Daniela Sušky.

Nové logo a celý vizuál symbolizuje třicetileté působení nadace. Nové logo a s ním související nový grafický manuál dočasně nahrazuje ten současný – nadace jej bude používat během roku 2017, kdy v rámci 30. výročí nadace proběhne řada akcí.

             

Stávající logo     Nové logo pro rok 2017

Daniel Suška ( *1988) studoval na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a v Ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP v Praze. Absolvoval několik zahraničních stáží v USA. Působí v Řeporyjích jako lektor výtvarných technik a grafik v neziskové organizaci Bubec o.p.s. Jeho práci ovlivnily ranné cesty do USA, kde pobýval na uměleckých residencích v komunitě Vermont studio Center a na stáži McKreddel architects.

 

Kinokabaret

Linhartova nadace podpořila vznik pravidelných večerů, při kterých ožívají dosud nerealizované filmové scénáře. Cyklus má název Kinokabaret a z Komunikačního prostoru Školská 28, které prvního půl roku probíhal, se přesunul do Divadla NoD.

Režisérka Natálie Císařovská a student Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU Vojtěch Bohuslav založili v roce 2016 cyklus pravidelných večerů Kinokabaret, který si klade za cíl vytvořit platformu pro spolupráci mezi scénáristy, režiséry a herci a představovat tvorbu mladých scénáristů. Dosud nerealizované filmy dostanou možnost alespoň na jeden večer ožít v podobě scénického čtení. Jejich nápad podpořil scénárista a dlouholetý pedagog Katedry scenáristiky a dramaturgie Petr Jarchovský.

Tento nápad se zrodil, když jsem pořádala sérii promítání filmů mladých tvůrců. Chtěla jsem publiku představit i tvorbu scénáristů – tedy filmy na papíře. Čtení textu autorem je možné u beletristických textů, ale nevhodné pro filmový scénář“, popisuje vznik Kinokabaretu organizátorka, režisérka Natálie Císařovská. Kinokabaret je tedy inscenovaným čtením filmových scénářů, které ještě nebyly realizovány ve filmové podobě.

Texty s pomocí herců, kteří ztvární jednotlivé postavy, ožijí na jevišti a divákům umožní představit si, jak by mohl daný film vypadat. Vždy se bude jednat o skicu, na níž je ale možné nastínit atmosféru scénáře, intenzitu jednotlivých scén a prověřit dialogy, zda v ústech herců neváznou a neskřípají. Dlouhodobým cílem projektu je tak vytvořit platformu pro spolupráci mezi scénáristy, režiséry a herci, která by mohla přerůst ve spolupráci na opravdovém filmu.

Koncept tvůrčího tandemu Natálie Císařovská a Vojtěch Bohuslav přináší nenásilné prolnutí dvou tvůrčích kateder FAMU, po kterém se stále a dlouhodobě marně volá. Forma, kterou autoři volí je zajímavá, inspirativní a vychází z potřeb obou pracovišť, jak katedry režie, tak scenáristiky a dramaturgie“, říká k nápadu inscenovaných filmových scénářů Petr Jarchovský.