Podpora umění ve veřejném prostoru

Dlouhodobým programem Linhartovy nadace je umisťování umění ve veřejném prostoru a revitalizace veřejných prostor.

Nadace je díky partnerstvím v soukromém sektoru schopna částečně zajistit finanční prostředky na tento program a sama se podílí na jeho rozvoji. Nadační příspěvek je udělován na základě veřejné výzvy se zaměřením na street art a site-specific umění. Tyto projekty vznikají často za spolupráce se studenty uměleckých škol či oborů na FAMU, DAMU, VUT, UMPRUM, FaVU, AVU a dalších, ale jsou otevřeny všem profesionálním i začínajícím umělcům. V rámci programu tak bylo umístěno například dílo Armageddon autora Štěpána Beránka na Petrském náměstí či prototyp krytu pro piana na ulici autorky Markéty Zdebské na Náměstí míru.