LinhArt Fond pro podporu umělců

Jedním z  dlouhodobých cílů Linhartovy nadace je také podpora umělců starší generace, kteří se hrou života a osudu ocitli ve hmotné nouzi.

Od roku 2015 pořádá Linhartova nadace pravidelné dobročinné aukce. Díky soustavnému kontaktu a dlouhodobé spolupráci s předními výtvarnými umělci české scény nadace disponuje rozsáhlou aukční sbírkou. Ta je pod kurátorským dohledem neustále rozšiřována. Vznikají tak kurátorské výběry, které jsou nabízeny ve veřejných aukcích.