Poslání

Posláním nadace je – již od jejího založení v roce 1987 – vytvářet a podporovat projekty, které pomáhají rozvíjet názorové, společenské a v neposlední řadě umělecké vyjádření současné generace. Nadace svými projekty vytváří prostředí pro tvůrčí práci a setkávání umělců a mladých lidí a zpřístupňuje umění široké pražské veřejnosti. Nadace svou podporou připravuje výchozí pozici a dlouhodobé zázemí alternativnímu umění, čímž za svou existenci napomohla k realizaci řady uměleckých a kulturních počinů. Linhartova nadace se kromě podpory umělců samotných zaměřuje i na podporu začínajících pracovníků v kultuře a rozvoj arts managementu a oborů příbuzných.

V současné době se nadace zabývá především realizací projektů v oblasti výtvarného umění a intenzivně se věnuje práci s vlastní nadační sbírkou – rozšiřuje ji a zajišťuje kurátorskou a galerijní činnost podporující rozvoj jejího uměleckého dosahu. Hlavní linkou aktivit Linhartovy nadace je mezigenerační propojování umělců a umožňování setkávání a vzájemné inspirace již zavedených významných umělců a začínající mladé generace.