Archiv aktualit

VERNISÁŽ | PÁTEK 11. 6. od 18:30 | 1841 1941 2041 - Hong Kong the future through the past | NGO DEI / Letohradská 10, Praha 7

VERNISÁŽ | PÁTEK 11. 6. od 18:30 | 1841 1941 2041 – Hong Kong the future through the past | NGO DEI / Letohradská 10, Praha 7

FB událost

Výstava zobrazuje minulost Hongkongu s nápaditou budoucností. 180. výročí otevření Hongkongu jako přístavu (1841) – 80. výročí Hongkongské obranné války (1941) – 2041, blízká budoucnost. Globální shromáždění pro Hongkong se bude konat 12. června ve více než 15 zemích světa. Jako odpověď na tuto globální událost představuje NGO DEIhistorickou výstavu s multimediální projekcí Dereka Chana a performance Loretty Lau. Program si přeje spojit lidi a sdílet Hongkongskou kulturu a identitu.

1841 1941 2041 is an exhibition showing Hong Kong from the past through an imaginative future. From the 180th anniversary of the opening of Hong Kong as a port (1841) to the 80th anniversary of the Hong Kong Defense War(1941), and to 2041, a near-future we hesitate to imagine. A Global Rallies for Hong Kong will be held in over 15 countries across the world on 12th June. As a response to this global event, NGO DEI presents a historical exhibition with a multi-media production by Derek Chan and a performance piece by Loretta Lau. Our program wishes to link people together and inherit Hong Kong’s culture and identity.


Vysaďte bylinky pro lepší zítřek (část 2)

Vysaďte bylinky pro lepší zítřek (část 2)

Podpora prostředí a praktikování dharmy v Tibet Open House, 13. června 2021 od 11:00.

Facebook Tibet Open House

Léčivé rostliny mají obrovskou sílu vyvěrající z přírody, našeho životního prostředí, které díky egoistickým postojům člověka více a více chřadne. Sázení léčivek můžeme vnímat jako symbolickou podporu životního prostředí pro jeho opětovné uzdravení. S čistou motivací se mohou i takovéto malé akce stát velkou součástí naší duchovní cesty.  

Program:

1 příprava místa pro sázení,

2 přestávka na čaj,

3 krátká modlitba,

4 sázení léčivek,

5 společný oběd,

6 procházka na Petřín,

7 meditace v plenéru na Petříně,

8 občerstvení, debata a sdílení názorů

9 na závěr meditace za všeobecný mír.

Budeme vděční, pokud si můžete přinést nějaké další občerstvení: jídlo, o které se můžete podělit s dalšími účastníky,
________________________________________

Plant Herbs for better tomorrow. ( Part II)

Planting Herbs for Supporting Environment and Practicing Dharma at Tibet Open House, 13th July, Sunday.

With joy, we invite you once again and join our 2nd session dedicated to support the environment and practicing dharma. The session will be held in the courtyard of Tibet Open House on 13th July 2021 from 11 am.

Herbs, those natural healers, embody a tremendous power. Their power comes from the nature, our environment, which is due to our self grasping attitudes more and more ill. Planting of the herbs can be viewed as a symbolical action to support our environment to recover again. With a pure motivation even little actions like this can become a big part of our spiritual path.

Program:

1. Preparing place for the planting

2. Tea break

3. Short prayer for planting

4. Planting of herbs

5. Lunch together

6. Walk to Petrin

7. Open air meditation in Petrin

8. Tea, juice and snack, sharing views

10. Concluding by Dedication

In case of the rain, practicing dharma will be held in the Tibet Open House.

You can bring extra little snack (e.g. fruits, vegeta) share with the other participants 🙏


Kurzy a Program Tibet Open House červen - srpen 2021

Kurzy a Program Tibet Open House červen – srpen 2021

Od 8. června 2021 se opět otevřou pravidelné kurzy v prostorách TOH (Školská 28, Praha). Pokud byste se nemohli účastnit úterních kurzů v TOH, jsou také k dispozici jako doposud na Zoomu (ID: 438 391 3997 / PASSCODE: 108). Všechny kurzy jsou vedeny rezidentním lámou Geshe Yeshi Gawou.

Pět pravidelných kurzů týdně:
2) 24. června (čtvrtek) v 18:00 hod.: Úplňková recitace manter
3) 6. července (úterý) v 17:30 hod.: Oslava narozenin Jeho Svatosti Dalajlamy
4) 14. července (středa) v 18:00 hod.: Choekhor Duchen (oslava Buddhova prvního učení)
5) 24. července (sobota) v 18:00 hod.: Úplňková recitace manter
V průběhu června, července a srpna také společná setkání, o nichž Vás budeme informovat na Facebooku TOH.

Případné otázky Vám ráda zodpoví Lenka na kontaktním telefonním čísle 737 142 847.

Úterý 18:00 – 19:00 hod. – Lojong / trénink mysli
Učení vychází z knihy buddhistického mnicha Šantidévy „BÓDHIČARJÁVATÁRA – Uvedení na cestu k probuzení“ a je vhodné jak pro laiky tak pro pokročilé, kteří jsou na cestě vedoucí k dokonalému štěstí a vysvobození.

Úterý 19:10 – 20:10 hod.„Mindfulness“ meditace
Na každé hodině nabízíme krátký úvod do různých meditačních technik pro relaxaci a upevnění vnitřního klidu.

Středa 17:30 – 19:00 hod. – tibetský jazyk
Jde o výjimečnou příležitost naučit se vzácnému jazyku, který je v ohrožení a zároveň klíčovým jazykem pro studium buddhismu. Kurz je veden s důrazem na mluvenou tibetštinu, naučíte se však i číst a psát.

Čtvrtek 16:00 – 17:00 hod.osobní setkání s Geshe Yeshi Gawou (po předchozí domluvě)
Setkání je určené pro kohokoliv, kdo hledá radu, rád by otevřeně pohovořil či chce požádat o modlitby pro sebe nebo pro své nejbližší žijící či zesnulé.

Čtvrtek 17:30 – 18:30 hod.buddhistická praxe
Setkání je vhodné pro buddhisty, kteří chtějí praktikovat s Geshe-lou a kteří chtějí obdržet Učení vycházející z autentických buddhistických textů.
Otevírací doba: 14:00 – 20:00, kontakt Geshe Yeshiho +420 605 124 756

Facebook Tibet Open House

web Tibet Open House

We are happy to announce that from 8th June 2021 our regular courses will move from online Zoom meetings back to personal meetings at TOH (Školská 28, Prague). Nevertheless, the Tuesday’s sessions will be available for you both at TOH and online via Zoom (ID: 438 391 3997 / PASSCODE: 108). All of the courses are led by our resident lama Geshe Yeshi Gawa.

Five regular courses a week:
2. June 24th (Thursday) at 6 pm: Full Moon Mantra Recitation Session
3. July 6th (Tuesday) at 5:30 pm: H. H. Dalai Lama’s Birthday Celebration
4. July 14th (Wednesday) 6 pm: Choekhor Duchen Celebration (celebration of Buddha’s first turning the Wheel of Dharma)
5. July 24th (Saturday) at 6 pm: Full Moon Mantra Recitation Session

During the June, July and August we are also planning to organize gatherings for social activities. To find out more, follow us on our Facebook. You can get more detailed info also on phone number 737142847 (Lenka).
We are looking forward to seeing you again!

Tuesday 6:00 pm to 7:00 pmLojong / Mind Training Class
The session is based on Shantideva’s book „BODHICARYAVATARA – A guide to the Bodhisattva‘s way of life“ and is suitable for both householders as well as the ordained on the path leading to the state of ultimate happiness and liberation.

Tuesday 7:10 pm to 8:10 pmMindfulness Meditation
With a short introduction we are offering different methods of the meditation in each session for relaxation and inner peace.

Wednesday 5:30 pm to 7:00 pmTibetan Language Class
This is a rare opportunity to learn an endangered but precious language and the key language for the studies of Buddhism. With the main focus on spoken language you will also gain reading and writing skills.

Thursday 4 pm to 5 pm Personal Meeting with Geshe Yeshi Gawa (need to make prior appointment)
For anyone who is seeking advice, open talk and wishes to request prayers on behalf of oneself or one’s beloved beings either alive or passed away.

Thursday 5:30 pm to 6:30 pm Buddhist Practice Class
This session is suitable for Buddhist people who want to practice with Geshe la and wish to listen to the Dharma teachings based on Buddhist authentic scriptures.

Opening Hour: 2pm to 8pm Geshe Yeshi’s contact no +420 605 124 756


HONG KONG IDENTITY, Letohradská 10, foto Petr Králík

HONG KONG IDENTITY, Letohradská 10, foto Petr Králík

FOTOALBUM Z VERNISÁŽE

6.5.2021
Vernisáž a zahájení provozu organizace NGO DEI (v prostoru Letohradská 10, Praha 7), která bude sloužit jako platforma pro propagaci hongkongské kultury, galerie a co-workingový prostor.

Na vernisáži se představilo 5 mezinárodních fotografů – Cody Wong, John Huang, Terry Cheng, Zhou HanShun a Dickie Fowler, aby vyjádřili své vidění hongkongské identity. 

NGO DEI (我地) je nezisková organizace se sídlem v Praze, kterou založila skupina Čechů a Hongkongců. V kantonštině 我地 znamená „My“ nebo „Moje země“. V anglickém překladu D.E.I. znamená Diversity, Equality, and Inclusion ( Diverzita, Rovnost a Inkluze).

„Doufáme, že se nám podaří shromáždit lidi, kteří budou sdílet svoji kulturu a myšlenky. Doufáme, že se toto místo stane místem spolupráce pro všechny, kteří mají chuť prosazovat své názory a myšlenky.“

Více informací naleznete pod těmito odkazy:
https://www.facebook.com/ngodei.org/
https://www.facebook.com/events/301527051464517
https://ngodei.org/cs/domu/