12/1 18:00 Beseder Gallery, KURT GEBAUER JAK HO (ASI) NEZNÁTE – SNY / BÁSNĚ / TEXTY – BIŘMOVÁNÍ POKŘTĚNÝCH KNIH