VERNISÁŽ ▷ ▸ POZDNÍ SBĚR: ZDENĚK „FÁŇA“ SVOBODA & SOUPUTNÍCI | 18/11 | 18:00 | Letohradská 10


VERNISÁŽ ▷ ▸ POZDNÍ SBĚR: ZDENĚK „FÁŇA“ SVOBODA & SOUPUTNÍCI | 18/11 | 18:00 | Letohradská 10

FB EVENT
Vernisáž: 18. 11. 2021 od 18:00
Kde: NGO DEI, Letohradská 10, Praha 7
Kurátor: Zdeněk F. Svoboda 
Výstava potrvá: 19. 11. – 15. 12. 2021
Výstava bude otevřena st – ne od 12:30 – 19:30

Ve čtvrtek 18.11.2021 zveme na Letnou všechny příznivce výtvarného umění do galerie NGO DEI v Letohradské 10, Praha 7. Od 18 hodin zde uvede Linhartova nadace vernisáž výstavy obrazů výtvarníka Zdeňka F. Svobody nazvanou Pozdní sběr. Souběžně budou k vidění obrazy, grafiky, fotky i plastiky dalších významných umělců ze sbírky Linhartovy nadace. Jedná se o prodejní výstavu, kromě několika děl zapůjčených ze soukromých sbírek.

Čeká Vás mimořádná příležitost zhlédnout jak stěžejní díla z období 90. let minulého století a přelomu tisíciletí, tak především umělcovu novou tvorbu z posledních let. Výstava tedy skutečně představí jakýsi „pozdní sběr“ jak ve smyslu aktuálních prací z pozdního období, tak obrazů, které dozrály s časem a nyní je po dlouhé době máme možnost vidět naživo. 

Pro Fáňu Svobodu, jenž absolvoval v roce 1983 na AVU v ateliéru docenta Čepeláka obor grafika, ovšem celoživotně se věnuje především malbě, je příznačný imaginativní surrealismus. Témata, jež si vybíral a pocházejí z přírody, případně jeho figurativní malby a autoportréty, ovšem působí přímočarým až strohým stylem, který přesto dává divákovi značný prostor pro představivost. 

Část výstavy z posledních let, která početně převažuje, pak ukazuje přechod umělce k větší mystičnosti, nabízí díla, v nichž bádá po smyslu života, i taková, která vznikla spontánně jako odraz jeho momentální nálady.

Součástí výstavy, kterou si Z. F. Svoboda sám kurátoruje, je také souhrn přibližně 15 děl jeho souputníků. Jakožto zakládající člen Linhartovy nadace připravil výběr známých umělců, které spojuje právě činnost a podpora nadace, jež od svého založení v roce 1987 podpořila stovky umělců různých oborů a během své téměř 35 leté existence úspěšně spoluutvářela kulturní a společenské prostředí u nás. 

K vidění tak budou obrazy, grafiky, fotky i plastiky například Jardy MayeraOtto PlachtaMargity TitlovéPetra KrálíkaLenky ZvěřinovéŠárky BukovskéTomáše KudelyAleny BeldovéRenaty DrahotovéPavla NovákaPetra VaněčkaMartina MaineraMartiny Reidelbauchové, Josefa Denkra, Jardy Hrušky a Karolíny Mitášové.  

PÁR SLOV O AUTOROVI

Zdeněk „Fáňa“ Svoboda se narodil 1. 8. 1952 v Nymburce jako syn učitele Jaroslava Svobody a účetní Elišky Svobodové, se kterými vyrůstal v Křinci. Do Prahy odešel v roce 1971 studovat Střední uměleckou školu Václava Hollara, obor propagační výtvarnictví. Poté následovala studia na AVU – obor grafika, kde v roce 1983 absolvoval v ateliéru docenta Čepeláka. Grafice se ovšem Svoboda věnoval pouze okrajově, v jeho tvorbě převažuje malba. Témata pro svá většinou velkoformátová díla hledal dříve spíš v okolním prostředí a v přírodě. Jeho obrazy tak působí na diváka silným duchovním poselstvím. Významná část jeho tvorby obsahuje autoportréty a figurativní malby. Současná díla jsou charakteristická příklonem k mysticismu a jednoznačnějšímu hledání smyslu lidské existence. 

VÝBĚR Z VÝSTAV

▸ 1985 divadlo Rubín
▸ 1987 KD Zahradní město
▸ 1988 Galerie Kobylisy – z této výstavy pochází první dílo zakoupené do sbírky Linhartovy nadace, zásadní obraz Dvojčata
▸ 1990 ÚLUV Česká alternativa
▸ 1991 Pod Stalinem kultovní Totalitní zóna – dosud je možné nalézt v místě zbytky ze Svobodovy malby na stěně v podzemí
▸ 1992 ROXY, Malostranská beseda Pod vlivem paměti, San Francisco – vyjímečná výstava Svobodových grafik
▸ 1998 Školská 28 – současný Tibet Open House – prostor provozovaný LN
▸ 2004 rezidenční ateliér LN Dolní Počernice
▸ 2006 Peruc
▸ 2013 NoD Praha

LINHARTOVA NADACE

Linhartova nadace byla založena v roce 1987 a jejím posláním je vytvářet a podporovat projekty, které pomáhají rozvíjet názorové, společenské a umělecké vyjádření současné generace. Nadace svými projekty vytváří prostředí pro tvůrčí práci a setkávání umělců a mladých lidí a zpřístupňuje umění široké veřejnosti. Kromě podpory umělců samotných se nadace zaměřuje i na podporu začínajících pracovníků v kultuře a rozvoj arts managementu a oborů příbuzných. V roce 1992 iniciovala vznik dnes již legendárního klubu ROXY a později také Experimentálního prostoru NoD, Komunikačního prostoru TOH Školská 28 a komunitního a galerijního prostoru Open, nyní  NGO DEI Letohradská 10. 

V současné době se nadace zabývá především realizací projektů v oblasti výtvarného umění a intenzivně se věnuje práci s vlastní nadační sbírkou – rozšiřuje ji a zajišťuje kurátorskou a galerijní činnost podporující rozvoj jejího uměleckého dosahu. Hlavní linkou aktivit Linhartovy nadace je mezigenerační propojování umělců a umožňování setkávání a vzájemné inspirace již zavedených významných umělců a začínající mladé generace.