Vernisáž GET-GO GAMES, sobota 24/7 16:30, Letohradská 10


Vernisáž GET-GO GAMES, sobota 24/7 16:30, Letohradská 10

Get-go Games je samostatná výstava Friendly Liu, která se zaměřuje na dětské hry z Hongkongu 90. let. Jako hongkongská umělkyně, žijící již více než pět let v Berlíně, zobrazuje své vzpomínky na Hongkong od ilustrací až po graffiti díla. Ve výstavě Get-go Games kombinuje své interpretace s 10 originálními hongkongskými hrami, aby se podělila o kolektivní herní vzpomínky se zámořským publikem. Tyto hry přepracovala a vyzvala diváky, aby se stali jejich hráči. Prostřednictvím své kolekce se snaží probudit v dospělých hravost a zároveň si užít autentické hongkongské dětství.

Get-go Games is a solo exhibition of Friendly Liu, highlighting the child games from Hong Kong in the ’90s. As a Hong Kong artist based in Berlin for over 5 years, Friendly depicts her memories of Hong Kong from her illustrations to graffiti works. In Get-go Games, she combines her interpretations with 10 original games from Hong Kong, to share a collective game memory with audiences overseas. She redesigned these games and invited audiences to be players. By way of her collection to arouse the playfulness within adults, as well as to enjoy the authentic Hong Kong childhood.

fb EVENT

NGO DEI