Vysaďte bylinky pro lepší zítřek (část 2)


Vysaďte bylinky pro lepší zítřek (část 2)

Podpora prostředí a praktikování dharmy v Tibet Open House, 13. června 2021 od 11:00.

Facebook Tibet Open House

Léčivé rostliny mají obrovskou sílu vyvěrající z přírody, našeho životního prostředí, které díky egoistickým postojům člověka více a více chřadne. Sázení léčivek můžeme vnímat jako symbolickou podporu životního prostředí pro jeho opětovné uzdravení. S čistou motivací se mohou i takovéto malé akce stát velkou součástí naší duchovní cesty.  

Program:

1 příprava místa pro sázení,

2 přestávka na čaj,

3 krátká modlitba,

4 sázení léčivek,

5 společný oběd,

6 procházka na Petřín,

7 meditace v plenéru na Petříně,

8 občerstvení, debata a sdílení názorů

9 na závěr meditace za všeobecný mír.

Budeme vděční, pokud si můžete přinést nějaké další občerstvení: jídlo, o které se můžete podělit s dalšími účastníky,
________________________________________

Plant Herbs for better tomorrow. ( Part II)

Planting Herbs for Supporting Environment and Practicing Dharma at Tibet Open House, 13th July, Sunday.

With joy, we invite you once again and join our 2nd session dedicated to support the environment and practicing dharma. The session will be held in the courtyard of Tibet Open House on 13th July 2021 from 11 am.

Herbs, those natural healers, embody a tremendous power. Their power comes from the nature, our environment, which is due to our self grasping attitudes more and more ill. Planting of the herbs can be viewed as a symbolical action to support our environment to recover again. With a pure motivation even little actions like this can become a big part of our spiritual path.

Program:

1. Preparing place for the planting

2. Tea break

3. Short prayer for planting

4. Planting of herbs

5. Lunch together

6. Walk to Petrin

7. Open air meditation in Petrin

8. Tea, juice and snack, sharing views

10. Concluding by Dedication

In case of the rain, practicing dharma will be held in the Tibet Open House.

You can bring extra little snack (e.g. fruits, vegeta) share with the other participants 🙏