Kurzy a Program Tibet Open House červen – srpen 2021


Kurzy a Program Tibet Open House červen – srpen 2021

Od 8. června 2021 se opět otevřou pravidelné kurzy v prostorách TOH (Školská 28, Praha). Pokud byste se nemohli účastnit úterních kurzů v TOH, jsou také k dispozici jako doposud na Zoomu (ID: 438 391 3997 / PASSCODE: 108). Všechny kurzy jsou vedeny rezidentním lámou Geshe Yeshi Gawou.

Pět pravidelných kurzů týdně:
2) 24. června (čtvrtek) v 18:00 hod.: Úplňková recitace manter
3) 6. července (úterý) v 17:30 hod.: Oslava narozenin Jeho Svatosti Dalajlamy
4) 14. července (středa) v 18:00 hod.: Choekhor Duchen (oslava Buddhova prvního učení)
5) 24. července (sobota) v 18:00 hod.: Úplňková recitace manter
V průběhu června, července a srpna také společná setkání, o nichž Vás budeme informovat na Facebooku TOH.

Případné otázky Vám ráda zodpoví Lenka na kontaktním telefonním čísle 737 142 847.

Úterý 18:00 – 19:00 hod. – Lojong / trénink mysli
Učení vychází z knihy buddhistického mnicha Šantidévy „BÓDHIČARJÁVATÁRA – Uvedení na cestu k probuzení“ a je vhodné jak pro laiky tak pro pokročilé, kteří jsou na cestě vedoucí k dokonalému štěstí a vysvobození.

Úterý 19:10 – 20:10 hod.„Mindfulness“ meditace
Na každé hodině nabízíme krátký úvod do různých meditačních technik pro relaxaci a upevnění vnitřního klidu.

Středa 17:30 – 19:00 hod. – tibetský jazyk
Jde o výjimečnou příležitost naučit se vzácnému jazyku, který je v ohrožení a zároveň klíčovým jazykem pro studium buddhismu. Kurz je veden s důrazem na mluvenou tibetštinu, naučíte se však i číst a psát.

Čtvrtek 16:00 – 17:00 hod.osobní setkání s Geshe Yeshi Gawou (po předchozí domluvě)
Setkání je určené pro kohokoliv, kdo hledá radu, rád by otevřeně pohovořil či chce požádat o modlitby pro sebe nebo pro své nejbližší žijící či zesnulé.

Čtvrtek 17:30 – 18:30 hod.buddhistická praxe
Setkání je vhodné pro buddhisty, kteří chtějí praktikovat s Geshe-lou a kteří chtějí obdržet Učení vycházející z autentických buddhistických textů.
Otevírací doba: 14:00 – 20:00, kontakt Geshe Yeshiho +420 605 124 756

Facebook Tibet Open House

web Tibet Open House

We are happy to announce that from 8th June 2021 our regular courses will move from online Zoom meetings back to personal meetings at TOH (Školská 28, Prague). Nevertheless, the Tuesday’s sessions will be available for you both at TOH and online via Zoom (ID: 438 391 3997 / PASSCODE: 108). All of the courses are led by our resident lama Geshe Yeshi Gawa.

Five regular courses a week:
2. June 24th (Thursday) at 6 pm: Full Moon Mantra Recitation Session
3. July 6th (Tuesday) at 5:30 pm: H. H. Dalai Lama’s Birthday Celebration
4. July 14th (Wednesday) 6 pm: Choekhor Duchen Celebration (celebration of Buddha’s first turning the Wheel of Dharma)
5. July 24th (Saturday) at 6 pm: Full Moon Mantra Recitation Session

During the June, July and August we are also planning to organize gatherings for social activities. To find out more, follow us on our Facebook. You can get more detailed info also on phone number 737142847 (Lenka).
We are looking forward to seeing you again!

Tuesday 6:00 pm to 7:00 pmLojong / Mind Training Class
The session is based on Shantideva’s book „BODHICARYAVATARA – A guide to the Bodhisattva‘s way of life“ and is suitable for both householders as well as the ordained on the path leading to the state of ultimate happiness and liberation.

Tuesday 7:10 pm to 8:10 pmMindfulness Meditation
With a short introduction we are offering different methods of the meditation in each session for relaxation and inner peace.

Wednesday 5:30 pm to 7:00 pmTibetan Language Class
This is a rare opportunity to learn an endangered but precious language and the key language for the studies of Buddhism. With the main focus on spoken language you will also gain reading and writing skills.

Thursday 4 pm to 5 pm Personal Meeting with Geshe Yeshi Gawa (need to make prior appointment)
For anyone who is seeking advice, open talk and wishes to request prayers on behalf of oneself or one’s beloved beings either alive or passed away.

Thursday 5:30 pm to 6:30 pm Buddhist Practice Class
This session is suitable for Buddhist people who want to practice with Geshe la and wish to listen to the Dharma teachings based on Buddhist authentic scriptures.

Opening Hour: 2pm to 8pm Geshe Yeshi’s contact no +420 605 124 756