Oslava Saga Dawa 2021, Tibet Open House, středa 26.5.


Oslava Saga Dawa 2021, Tibet Open House, středa 26.5.


Srdečně Vás zveme k účasti na oslavě svátku Saga Dawa, který se spolu 
s buddhistickým obřadem (tsok) a dalším programem bude konat ve venkovních prostorách Tibet Open House dne 26. května 2021 od 17 hodin. Po dlouhé době, která nám neumožnila společná setkání, Vás opět rádi přivítáme a velmi se na Vás těšíme. Účastníci, kteří by nám chtěli pomoci, mohou přijít i před začátkem akce. 
Program: 
1) zapálení 108 svíček za mír ve světě a ukončení pandemie, 
2) rezidentní lama geshe Yeshi Gawa vysvětlí význam Saga Dawa, 
3) společné recitování pochvalné modlitby Buddhy Shakyamuniho, 
4) tsok (tsok púdža – Lama Chodpa), 
5) recitace mantry Buddhy pro ty, kteří ztratili život díky pandemii, 
6) pohoštění – tsok dary, khabse, sušenky 
7) nabídka tradičního tibetského a nepálského čaje a džusů 
Můžete donést květiny, čajové svíčky nebo jakékoliv obětní dary na oltář a taktéž malé občerstvení. V případě, že byste se chtěli zúčastnit, ale nemůžete přijít do Tibet Open House, můžete se připojit přes
Zoom (meeting ID: 438 931 3997 passcode: 108).

SAKA DAWA CELEBRATION 2021 AT TIBET OPEN HOUSE /26th MAY/ WEDNESDAY.We would like to warmly welcome everyone to join the Saga Dawa celebration with 
Tsog Offering and additional open air program which is going to be held in the courtyard 
of Tibet Open House on 26th May 2021 from 5 pm. It has been long time since we were 
unable to meet due to the lockdown restrictions, so on this auspicious day we would like to take 
this opportunity to welcome you all, and celebrate together. 
The session starts at 5 pm but participants who wish to help us, can arrive earlier. 
PROGRAM: 
1) Lighting of 108 candles for world peace and pacifying pandemic, 
2) Introduction of Saga Dawa by Geshe Yeshi Gawa, 
3) Collective reciting prayer of praise of Buddha Shakyamuni, 
4) Tsog Offering (Lama Chodpa Tsog puja), 
5) Recitation of Buddha‘s mantra for those who lost their life in pandemic crisis, 
6) Distributing Tsog offerings, Tibetan cookies and snacks, 
7) Serving traditional Tibetan and Nepali tea and cold drinks. 
You can donate flowers, candles or any offering items for the altar as well as little shareable 
Snacks to all participants. 
If you are not able to come to Tibet Open House, you can join us online on Zoom. 
*Zoom ID.438 931 3997 (PASSCODE:108)