MARKET LAMOŠ ŽITŇANSKÁ


MARKET LAMOŠ ŽITŇANSKÁ

PROHLÉDNOUT Všechny Obrazy Market Lamoš Ž. v projektu ART_c-19

Mgr. Art. Market Lamoš Žitňanská (1980), rodačka z Kroměříže, žije a pracuje v Praze. Věnuje se převážně malbě akrylovými barvami. Pracuje v prostředí domova, kde sbírá inspiraci, ve svých dílech pracuje i se svým tělěm. Často tvoří v celcích, které rozvíjí s neomezeným časem. Tvorba není vázána omezeností témat. Těžisko obrazů pramení z vlastní topografie životního časoprostoru, vztahů a viděných situací. Směřuje k čistotě výrazu i formy, k minimalistickému tvarosloví a znakovému projevu.

Studium:
2000 – 2006 VŠVU Bratislava volné umění – malba, 4.ateliér, prof. Ivan Csudai
1996 – 2000 SUPŠ Uherské Hradiště užitá malba, ak.mal. Miroslav Malina 2007 Doplňující pedagogické studium.