Čajový obřad


Čajový obřad

Hlavním bodem programu je meditační čajový obřad s mnichem Tu Phuoc, který strávil více než 20 let v klášterech v tradici Plum Village. Založil je zen buddhistický učitel Thich Nhat Hanh, nominovaný Martinem Lutherem Kingem v 60. letech na Nobelovu cenu míru, propagátor „angažovaného buddhismu“ a propojení spirituality a aktivismu.

Pak si představíme 3 knihy, které letos vydalo nakladatelství Alferia (Štěstí, Bez bahna lotos nevykvete, Cesta osvobození), zároveň pokřtíme poslední z nich.

Pokud bude čas, pustíme si rozhovor Thich Nhat Hanha s Oprah Winfrey o základních bodech jeho učení i životní cesty.

Konec cca 20:00. Během večera bude možné si zakoupit čaj na baru Tibet Open House.

Akci pořádá nakladatelství Alferia ve spolupráci s Tibet Open House, s platformou Vnitřní prostor a Plum Village v ČR.
www.alferia.cz
FB UDÁLOST

—————————————————————-

Wednesday 4th december, 6:30pm, Tibet Open House. The tea ceremony will be in English language, translated to Czech. You are warmly welcome:

Main part of the programme will be a meditative tea ceremony with Brother Tu Phuoc, a monk who spent more than 20 years in Plum Village tradition monasteries. Plum Village tradition was founded by Thich Nhat Hanh, a zen buddhistic master, who was a Nobel Prize nominee thanks to Martin Luther King. He is connected with the term „engaged buddhism“, linking spirituality with activism.

In the second part, we will introduce 3 books, which were published in Czech language this year by Alferia publishing house (Happiness, No mud, no lotus, The Path of Emancipation).

If there will be time, we can watch Oprah Winfrey´s interview with Thich Nhat Hanh (in a TV show Super Soul Sunday).

At the end of the event, we can share our experience.

Duration approx. 1,5 hours. There will be a tea sold at the tea bar during the event.

The event is organized by Alferia Publishing house in cooperation with Tibet Opet House, Inner Space platform and Plum Village in Czech Republic.

www.alferia.cz