Z NITRA FRANTIŠKA DRTIKOLA ještě do 17. srpna


Z NITRA FRANTIŠKA DRTIKOLA ještě do 17. srpna

Pro velký zájem prodlužujeme výstavu Františka Drtikola v Tibet Open House  ještě do 17. srpna. Zároveň připravujeme doprovodný program – promítání tématických filmů s Viliamem Poltikovičem na 18. 7. Navnadit na výstavu se můžete krátkým článkem v ArtMagazin nebo videem z vernisáže. 

Výstavu Vše z nitra tvoří nově vytvořené tisky z dochovaných a pečlivě restaurovaných zinkových desek, jež se našly v Drtikolově pozůstalosti. Původní kovové matrice, ze kterých se tisklo naposledy před téměř sto lety, byly důkladně vyčištěny a šetrně restaurovány. Pro tisk portfolia nových leptů bylo použito holandského ručního papíru a francouzských hlubotiskových barev Charbonnel. Náměty pro tato díla čerpal autor ze svých kreseb z let 1917-1919, tedy z doby 1. světové války, kdy se nemohl věnovat fotografické tvorbě.

František Drtikol (1883-1961), jeden z nejslavnějších českých fotografů, se věnoval grafické tvorbě především v první polovině 20. let minulého století. Byl mistrem starých uměleckých technik, tzv. tvárných procesů. Používal techniku ušlechtilých tisků – pigmentu, olejotisku, gumotisku, uhlotisku, bromolejotisku. Přišel také se svým vlastním reprodukčním procesem fotolitografií. Využíval nejvíce techniku leptu a litografii, známy jsou i práce vytvořené suchou jehlou a heliogravurou.

Pokud ještě stihnete na výstavu zavítat, čeká Vás krom mysticko-uměleckého požitku také překvapení v podobě POP-UP KAVÁRNY s názvem Tibet Lounge, která nabízí ledový čaj, kávu, dezerty či zmrzlinu.    

LETNÍ PROGRAM V TOH

Otevřeno: út – pá: 14:00 – 20:30 / so: 11:00 – 18:00 / Školská 693/28, Praha 1 / Zobrazit trasu