• Zdeněk Fáňa Svoboda
  • Zmého života V.
  • olej, plátno
  • 86x66