• Jaroslav Mayer
  • Kavárna
  • litografie 2/10
  • 40x51