Prostory

Členové Linhartovy nadace se svými přáteli založili v roce 1992 dnes již legendární klub ROXY a o 6 let později v roce 1998 přidružený Experimentální prostor NoD. V roce 1999 získala nadace do pronájmu další prostor a vzniká tak Komunikační prostor Školská 28.