Projekty

Linhartova nadace je iniciátorem a realizátorem řady kulturních a uměleckých projektů. Zaměřujeme se ale i na podporu a poskytování různých druhů partnerství vznikajícím či již existujícím počinům, jejichž působení na českém uměleckém poli považujeme za podstatné a přínosné pro jeho další rozvoj a diverzifikaci.