Průběžná výzva

Posláním nadace je vytvářet a podporovat projekty, které pomáhají rozvíjet názorové, společenské a umělecké vyjádření současné generace a reagovat na aktuální otázky v oblasti kulturní, sociální a v oblasti životního prostředí.
Za svou bez mála třicetiletou existenci napomohla nadace k realizaci řadě uměleckých a kulturních počinů. Linhartova nadace se kromě podpory umělců samotných zaměřuje i na podporu začínajících pracovníků v kultuře a rozvoj arts managementu a příbuzných oborů.

Přihlášené projekty jsou posuzovány uměleckou radou Linhartovy nadace, která se pravidelně obměňuje a skládá se zpravidla ze členů správní rady nadace a dalších osobností aktivních ve veřejném životě v závislosti na dané tématice.
O udělení nadačního příspěvku rozhoduje, dle Statutu Linhartovy nadace, správní rada nadace. Umělecká rada je orgánem poradním a doporučujícím.