Podpora umění ve veřejném prostoru

Dlouhodobým programem Linhartovy nadace je umisťování umění ve veřejném prostoru a revitalizace veřejných prostor.

Nadace je díky partnerstvím v soukromém sektoru schopna částečně zajistit finanční prostředky na tento program a sama se podílí na jeho rozvoji. Nadační příspěvek je udělován na základě veřejné výzvy se zaměřením na street art a site-specific umění. Tyto projekty vznikají často za spolupráce se studenty uměleckých škol či oborů na FAMU, DAMU, VUT, UMPRUM, FaVU, AVU a dalších, ale jsou otevřeny všem profesionálním i začínajícím umělcům. V rámci programu tak bylo umístěno například dílo Armageddon autora Štěpána Beránka na Petrském náměstí či prototyp krytu pro piana na ulici autorky Markéty Zdebské na Náměstí míru.

 

Druhým typem tohoto programu je revitalizace veřejných prostor. Takto nadace spolupracuje například na projektu revitalizace dětského hřiště u mateřské školy Řásnovka či přilehlého veřejného hřiště v centru Prahy, kde se opět na veřejné výzvy umělcům snaží umísťovat funkční hrací prvky s uměleckým přesahem.

V roce 2016 jsme podpořily festival Trsy a instalaci maďarské umělkyně Zsófie Anny Kollár Inter – views, která je umístěna na dvoře před Komunikačním prostorem Školská 28 v centru Prahy.