LinhArt Crossing Borders

Linhartova nadace podporuje české umělce v mezinárodní spolupráci, která jim může přinést mezinárodní kontakty a rozšířit tak profesionální aktivity na uměleckém poli.

Cílem tohoto programu nadace je podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce a zahraniční prezentace začínajících a nezávislých českých umělců na významných zahraničních festivalech a událostech.

Každý rok je vybrána významná světová událost, na níž nadace zvolenému projektu, vybraného na základě otevřené výzvy, podpoří účast.

Pro rok 2017 byl vybrán prestižní americký festival BURNING MAN, který se koná každoročně v srpnu v poušti Black Rock Desert u Nevady. Výzva je otevřená pro jednotlivce a skupiny, kteří chtějí realizovat svůj návrh na festivalu v srpnu 2017.

 

Linhartova nadace poskytne účastníkům příspěvek na pokrytí cestovného a bude se podílet na přípravě projektu a získání dalších financí nutných pro jeho realizaci a instalaci. Realizace vítězného projektu je podmíněna jeho výběrem pořadateli a uměleckou radou festivalu BURNING MAN.

Přihlášené projekty jsou posuzovány uměleckou radou Linhartovy nadace, která se pravidelně obměňuje a skládá se zpravidla ze členů správní rady nadace a dalších osobností aktivních ve veřejném životě v závislosti na dané tématice.

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje, dle Statutu Linhartovy nadace, správní rada nadace. Umělecká rada je orgánem poradním a doporučujícím.