Programy

Linhartova nadace se dlouhodobě zaměřuje na podporu českého výtvarného umění. Dále podporujeme a aktivně se účastníme projektů mezinárodní spolupráce a rozvíjíme pravidelné projekty vlastní produkce v oblasti výtvarného, ale i performativního umění s přesahem do aktuálního společenského dění.

V současné době jsou všechny nadační programy dočasně zastaveny.