Jan Mayer

předseda správní rady

Daniel Bergmann

člen správní rady

Vladimír de Abreu e Lima

člen správní rady

Tomáš Skalický

člen správní rady

Petr Pištěk

člen správní rady

Jaroslav Stanko

člen správní rady

Patricia Havlová

revizorka